Gedigent om gastrokirurgi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Charles J. Yeo, Steven R. DeMeester, David W. McFadden et al. , red.

  Shackelford’s surgery of the alimentary tract

  2 bd. 8. utg. 2 408 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Elsevier, 2018. EUR 383

  ISBN 978-0-323-40232-3

  Dette tobindsverket på nesten 200 kapitler henvender seg til kirurger, gastroenterologer, andre spesialister i feltet og studenter. Hele mage-tarm-trakten, inkludert solide organer, diskuteres tematisk. Første bind er delt inn i to seksjoner der første tar for seg øsofagus og brokk, og den andre omhandler tynntarm og magesekk. Bind to er tilsvarende delt inn i en seksjon for pancreas, galleveier, lever og milt, mens kolon, rektum og anus finner man i siste del.

  Boken har solid innbinding og er trykket på papir av god kvalitet. Kapitlene følger et gjennomgående strukturert fargeskjema for overskrifter og undertitler. Teksten er beriket med gode fargeillustrasjoner, skjematiske fremstillinger og varierte radiologiske, histologiske eller perioperative bilder.

  For hvert organ beskrives anatomi og fysiologi i egne kapitler, slik at man får en oppdatert og basalfaglig innføring i normalfunksjon. Disposisjonen er i det hele logisk, oppbygd etter organ og sykdomsgrupper, men det er noe uklart hvorfor kirurgisk behandling av kolorektale levermetastaser er utelukket fra leverseksjonen og istedenfor dukker opp i delen om sykdommer i kolon og rektum. Den inneholder ingenting om laparoskopi eller håndtering av synkron primær tumor med levermetastaser, men drøfter ablasjonsmetoder i flere varianter og nevner til og med stråling som en modalitet for selekterte pasienter. Det vil være vanskelig for spesielt studenter og gjerne også utdanningskandidater å skille viktighet og betydning av denne informasjonen utfra måten teksten er formulert på. Kapitlene er ellers stort sett godt strukturert. Forekomst, diagnostikk og behandlingsvalg i klinisk relaterte tema er vist i tilhørende illustrasjoner og tabeller. Det er ikke lagt opp til en evidensbasert fremstilling av materialet, og teksten er til dels preget av et i all hovedsak nordamerikansk forfatterskap og tilnærming. Kapittelet om akutt pankreatitt er imidlertid skrevet av gruppen fra Amsterdam, kjent for flere randomiserte studier på området.

  Bøkene er store og egner seg best til oppslag på utvalgte tema etter behov. Elektronisk tilgang gjør at man kan ha stoffet tilgjengelig på nettbrett. Bøkene vil nok egne seg best for utdanningskandidater og kirurger med interesse for gastrokirurgi. Andre spesialister som radiologer og gastroenterologer kan nok også ha nytte av å ha bindet tilgjengelig i avdeling som oppslagsverk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media