Kjetil Søreide

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjetil Søreide

Kjetil Søreide, Morten Vetrhus, Clemens Weber
03.02.2017
Siden den prehospitale luftambulansetjenesten er offentlig finansiert, er det av allmenn interesse hvordan den er organisert og hvordan midlene blir prioritert. Ved introduksjon av nye prehospitale...
Kjetil Søreide
04.01.2007
Antallet komplikasjoner øker med tiden fra symptomstart til appendektomi. Appendisitt er en av de vanligste årsaker til akutt innleggelse og laparotomi. Foto SPL/GV-Press Hos barn er det rimelig...
Kjetil Søreide
09.08.2007
Behandling med kortikosteroider reduserer ikke antall komplikasjoner hos barn med Kawasakis sykdom. Det viser en randomisert studie. Kawasakis sykdom er en form for vaskulitt hos barn. Årsaken er...
Kjetil Søreide
31.05.2007
Hos pasienter med kronisk pankreatitt og distal obstruksjon av pancreasgangen er kirurgi bedre enn endoskopisk drenasje. Det viser en randomisert studie. Behandlingsalternativene ved kronisk...
Kjetil Søreide
06.09.2007
Yeo, CJ. Shackelford’s Surgery of the alimentary tract 2 bd. med CD-ROM. 6. utg. 2 418 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, 2007. Pris USD 399 ISBN 978-1-4160-2357-9 Dette verket har...
Kjetil Søreide
04.01.2007
Menn har dobbelt så stor risiko som kvinner for å ha forstadier til tykktarmskreft ved koloskopiscreening. Det viser en stor polsk studie. Screening for tykktarmskreft er ventet å redusere...
Kjetil Søreide
09.08.2007
Legenes oppfatning av hvilke krav som må stilles til sjåførens legemlige tilstand er sikkert meget forskjellig, heter det i en artikkel i Tidsskriftet nr. 21/1930 (s. 1223 – 5). Kristiansands-legen H...
Kjetil Søreide
18.10.2007
Tidlig ryggkirurgi og forlenget konservativ behandling ved isjias gir samme ettårsresultater. Det viser randomisert studie. Isjiassmerter er en hyppig årsak til sykefravær. Behandlingsvalg er...
Trine B. Haugen, Trine B. Haugen, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Åslaug Helland, Kjetil Søreide, Kjetil Søreide
04.01.2007
Nedsatt kroppstemperatur – økt livslengde? Kalorirestriksjon er vist å øke levetiden hos enkelte dyr, bl.a. gnagere. Nå har forskere vist at en slik effekt også kan oppnås ved å senke...
Kjetil Søreide
20.09.2007
I en artikkel i Tidsskriftet nr. 15/1920 (s. 528 – 530) tas legenes honorarer ved undersøkelse for livsforsikring opp til diskusjon. For høye honorarer kan føre til at flere velger «karensforsikring...
Kjetil Søreide
18.10.2007
Både kirurgisk og konservativ behandling gir bedring ved symptomer for spondylolistese og spinalstenose, men kirurgi gir best funksjon og smerteskår. Degenerativ spondylolistese med spinalstenose er...
Trine B. Haugen, Trine B. Haugen, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Åslaug Helland, Kjetil Søreide, Kjetil Søreide
04.01.2007
Nedsatt kroppstemperatur – økt livslengde? Kalorirestriksjon er vist å øke levetiden hos enkelte dyr, bl.a. gnagere. Nå har forskere vist at en slik effekt også kan oppnås ved å senke...
Kjetil Søreide
14.06.2007
Faren for ulykke eller død ved basehopping er fem til åtte ganger så stor som ved vanlig fallskjermhopping. Det viser en norsk studie som er publisert i maiutgaven av Journal of Trauma . Utøvere av...
Kjetil Søreide, Michael Bretthauer
18.10.2007
Kolorektal kreft rammer svært mange nordmenn – likevel er det lite åpenhet og oppmerksomhet om sykdommen Kunnskapen om kolorektal kreft er i rask utvikling, og det er gjort mange viktige fremskritt...
Kjetil Søreide, Christian Lycke Ellingsen
01.11.2007
Både klinikere og patologer må ha et bevisst forhold til når, hvorfor og hvordan obduksjon i sykehus skal utføres Obduksjonen har historisk sett vært knyttet til medisinske fremskritt, særlig innen...
Kjetil Søreide
14.06.2007
Ultrafiltrasjon synes å være et godt alternativ til medikamentell diurese hos pasienter med dekompensert hjertesvikt. Det viser en ny studie. Ultrafiltrasjon kan være livreddende hos pasienter med...
Kjetil Søreide
18.10.2007
På begynnelsen av 1900-tallet var appendektomi utbredt ved mistanke om appendisitt, også i Norge. Pasientene, den gang som nå, oppsøkte likevel alternative behandlingsmåter for ulike «vondter». I en...
Kjetil Søreide
01.11.2007
Kreft i tykktarmen kan være arvelig, komme som en senfølge av inflammatorisk tarmsykdom eller oppstå sporadisk. «Arv» og «miljø» spiller således en noe ulik rolle for kreftutviklingen hos den enkelte...
Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Kjetil Søreide
14.06.2007
Ingen effekt av infliksimab ved polymyalgi TNF-α-hemmeren infliksimab er ineffektiv som supplement til steroider i behandlingen av polymyalgia rheumatica og kjempecelleartritt. Det er konklusjonen i...
Kjetil Søreide
15.11.2007
Skade med nålestikk under kirurgisk utdanning er vanlig, men rapporteres sjelden, viser amerikansk studie. Stikkskader blant kirurger blir sjelden rapportert. Illustrasjonsfoto © MENDIL/BSIP/GV-Press...