Kjetil Søreide

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjetil Søreide

Kjetil Søreide, Morten Vetrhus, Clemens Weber
03.02.2017
Siden den prehospitale luftambulansetjenesten er offentlig finansiert, er det av allmenn interesse hvordan den er organisert og hvordan midlene blir prioritert. Ved introduksjon av nye prehospitale...
Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Åslaug Helland, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
15.11.2007
Identifiseringsfeil på kirurgiske resektater Svikt i kommunikasjon er hovedårsaken til nær alle uheldige hendelser, inkludert mangelfull merking av resektater etter kirurgi. I en prospektiv studie på...
Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Erlend Hem, Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Geir Jacobsen
03.05.2007
Kan vi forutsi abscessutvikling? Abscess i bukhulen er en potensielt alvorlig komplikasjon etter behandling for blindtarmbetennelse med perforasjon. Ved hjelp av en pasient-kontroll-undersøkelse med...
Kjetil Søreide
01.03.2007
Risikoen for gjentatt tarmslyng etter kirurgi er høyest hos unge pasienter. Hos pasienter som gjennomgår abdominalkirurgi, er det livslang risiko for å utvikle gjentatte adheranser og...
Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Erlend Hem, Ragnhild Ørstavik, Kjetil Søreide, Åslaug Helland, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
28.06.2007
Kvinner mest skeptiske til kliniske studier Det er viktig at begge kjønn deltar i kliniske studier. Men fremdeles er kvinner underrepresentert i mange slike studier. Kan det skyldes at kvinner er...
Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Erlend Hem, Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Geir Jacobsen
03.05.2007
Kan vi forutsi abscessutvikling? Abscess i bukhulen er en potensielt alvorlig komplikasjon etter behandling for blindtarmbetennelse med perforasjon. Ved hjelp av en pasient-kontroll-undersøkelse med...
Kjetil Søreide
01.03.2007
Mutasjon i palladingenet kan gi arvelig pancreaskreft. Det viser en ny amerikansk studie. Pancreaskreft har særdeles dårlig prognose. Denne typen kreft opptrer spesielt hyppig i enkelte familier...
Kjetil Søreide
29.03.2007
Bruk av suprapubisk kateter gir bedre pasienttilfredshet og mindre bakteriuri enn transurethralt kateter, viser metaanalyse. Suprapubisk kateter En britisk forskergruppe har gjort et systematisk søk...
Kjetil Søreide
06.09.2007
Bruk av en ny type venestripper kan redusere forekomsten av hematomer etter varicekirurgi. Det viser en ny studie. En typisk komplikasjon etter stripping av symptomatiske åreknuter er smertefulle...
Ragnhild Ørstavik, Erlend Hem, Ragnhild Ørstavik, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Åslaug Helland, Ragnhild Ørstavik, Kjetil Søreide
01.03.2007
USA best på blodtrykk? I USA er det mer aggressive retningslinjer for behandling av hypertensjon enn i Europa. Amerikanske epidemiologer har derfor ønsket å undersøke om dette fører til forskjeller i...
Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Erlend Hem, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Trine B. Haugen, Åslaug Helland, Erlend Hem
29.03.2007
Videospill bedrer laparoskopiske ferdigheter Observasjoner har antydet at aktivitet med videospill bidrar til mestring av laparoskopisk teknikk. Amerikanske kirurger har evaluert betydningen av...
Kjetil Søreide
06.09.2007
Embolisering av symptomatiske uterusmyomer gir bedre effekt på kort sikt, men må vurderes mot behov for ny intervensjon. Effekt og sikkerhet ved embolisering av uterusmyomer versus kirurgisk...
Kjetil Søreide
19.04.2007
Det er ingen gevinst av perkutan koronar intervensjon dersom inngrepet gjøres mer enn tre dager etter gjennomgått infarkt. Det viser en randomisert studie. Perkutan koronar intervensjon (PCI) er den...
Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Erlend Hem, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Trine B. Haugen, Åslaug Helland, Erlend Hem
29.03.2007
Videospill bedrer laparoskopiske ferdigheter Observasjoner har antydet at aktivitet med videospill bidrar til mestring av laparoskopisk teknikk. Amerikanske kirurger har evaluert betydningen av...
Hartwig Kørner, Jon Arne Søreide, Tom Glomsaker, Kjetil Søreide, Lars Fjetland
06.09.2007
Palliativ kreftbehandling ved uhelbredelig sykdom har fått større oppmerksomhet og betydning. Lindrende behandling gis for å bedre livskvaliteten med hensyn til fysiske, psykososiale og åndelig-...
Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Åslaug Helland, Trine B. Haugen
19.04.2007
Lav fødselsvekt gir økt risiko for depresjon Hos jenter med lav fødselsvekt er det en sterkt økt risiko for utvikling av depresjon i puberteten. Det viser en oppfølgingsstudie fra USA (Arch Gen...
Kjetil Søreide
29.03.2007
Gummihanskens inntreden på operasjonsstuen skal ha vært en følge av en kirurgs hengivne følelser for sin operasjonssykepleier. Er dagens bruk preget av følelser eller fornuft? Gummihansker brukes i...
Kjetil Søreide
01.11.2007
Gillison, W Buchwald, H Pioneers in surgical gastroenterology 350 s, ill. Shrewsbury: tfm Publishing, 2007. Pris GBP 45 ISBN 1-903378-35-4 Dette er en historisk «hvem-var-hvem», forfattet av nesten...
Kjetil Søreide
06.09.2007
I et leserinnlegg i Tidsskriftet nr. 6/1920 (s. 225) beskyldes skattevesenet for å legge hindringer i veien for legens utførelse av arbeidet i distriktet. Luksusskat paa automobiler for læger. I. Fra...
Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Åslaug Helland, Trine B. Haugen
19.04.2007
Lav fødselsvekt gir økt risiko for depresjon Hos jenter med lav fødselsvekt er det en sterkt økt risiko for utvikling av depresjon i puberteten. Det viser en oppfølgingsstudie fra USA (Arch Gen...