Kjetil Søreide

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjetil Søreide

Kjetil Søreide, Morten Vetrhus, Clemens Weber
03.02.2017
Siden den prehospitale luftambulansetjenesten er offentlig finansiert, er det av allmenn interesse hvordan den er organisert og hvordan midlene blir prioritert. Ved introduksjon av nye prehospitale...
Kjetil Søreide
01.02.2007
Traumedødsfall som skyldes suboptimal behandling, opptrer i mønstre. Det viser en amerikansk studie. I en analyse av over 44 000 traumepasienter, hvorav ca. 2 600 (5,8 %) døde, hadde 64 definerte...
Kjetil Søreide
14.06.2007
I en artikkel i Tidsskriftet nr. 23/1920 (s. 808 – 13) belyses alkoholforbudet og legenes rettigheter til og ansvar for å forskrive alkohol ved sykesengen – eller som «husråd». Lægernes...
Kjetil Søreide
15.11.2007
Traumedødsfall skyldes oftest hodeskader, opptrer hovedsakelig hos menn og rammer eldre pasienter enn før. Det viser en norsk studie. Kjennskap til epidemiologien bak traumedødsfall er viktig for å...
Kjetil Søreide
03.05.2007
Bruk av medikamentutskillende stenter ga økt fare for stenttrombose etter ett år, men andelen infarkt og død etter fire år var lik. Studier har antydet at medikamentutskillende stenter kan gi økt...
Kjetil Søreide
01.02.2007
Jeg takker for NorDiags kommentar på min artikkel ( 1 ), men konstaterer at de unnlater å omtale flere sentrale poenger, og at de fortsatt ikke presenterer noen dokumentasjon for eget produkt. At...
Kjetil Søreide
04.10.2007
Hvem har det verst – prestefruene eller legehustruene? I en artikkel i Tidsskriftet nr. 7/1910 (s. 288) illustrerer distriktslege Stjernholm i Lenviken slitet og farene forbundet med legevirket i det...
Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Åslaug Helland, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
15.11.2007
Identifiseringsfeil på kirurgiske resektater Svikt i kommunikasjon er hovedårsaken til nær alle uheldige hendelser, inkludert mangelfull merking av resektater etter kirurgi. I en prospektiv studie på...
Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Erlend Hem, Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Geir Jacobsen
03.05.2007
Kan vi forutsi abscessutvikling? Abscess i bukhulen er en potensielt alvorlig komplikasjon etter behandling for blindtarmbetennelse med perforasjon. Ved hjelp av en pasient-kontroll-undersøkelse med...
Kjetil Søreide
01.03.2007
Risikoen for gjentatt tarmslyng etter kirurgi er høyest hos unge pasienter. Hos pasienter som gjennomgår abdominalkirurgi, er det livslang risiko for å utvikle gjentatte adheranser og...
Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Erlend Hem, Ragnhild Ørstavik, Kjetil Søreide, Åslaug Helland, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
28.06.2007
Kvinner mest skeptiske til kliniske studier Det er viktig at begge kjønn deltar i kliniske studier. Men fremdeles er kvinner underrepresentert i mange slike studier. Kan det skyldes at kvinner er...
Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Åslaug Helland, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
15.11.2007
Identifiseringsfeil på kirurgiske resektater Svikt i kommunikasjon er hovedårsaken til nær alle uheldige hendelser, inkludert mangelfull merking av resektater etter kirurgi. I en prospektiv studie på...
Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Erlend Hem, Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Geir Jacobsen
03.05.2007
Kan vi forutsi abscessutvikling? Abscess i bukhulen er en potensielt alvorlig komplikasjon etter behandling for blindtarmbetennelse med perforasjon. Ved hjelp av en pasient-kontroll-undersøkelse med...
Kjetil Søreide
01.03.2007
Mutasjon i palladingenet kan gi arvelig pancreaskreft. Det viser en ny amerikansk studie. Pancreaskreft har særdeles dårlig prognose. Denne typen kreft opptrer spesielt hyppig i enkelte familier...
Kjetil Søreide
29.03.2007
Bruk av suprapubisk kateter gir bedre pasienttilfredshet og mindre bakteriuri enn transurethralt kateter, viser metaanalyse. Suprapubisk kateter En britisk forskergruppe har gjort et systematisk søk...
Kjetil Søreide
06.09.2007
Bruk av en ny type venestripper kan redusere forekomsten av hematomer etter varicekirurgi. Det viser en ny studie. En typisk komplikasjon etter stripping av symptomatiske åreknuter er smertefulle...
Ragnhild Ørstavik, Erlend Hem, Ragnhild Ørstavik, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Åslaug Helland, Ragnhild Ørstavik, Kjetil Søreide
01.03.2007
USA best på blodtrykk? I USA er det mer aggressive retningslinjer for behandling av hypertensjon enn i Europa. Amerikanske epidemiologer har derfor ønsket å undersøke om dette fører til forskjeller i...
Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Erlend Hem, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Trine B. Haugen, Åslaug Helland, Erlend Hem
29.03.2007
Videospill bedrer laparoskopiske ferdigheter Observasjoner har antydet at aktivitet med videospill bidrar til mestring av laparoskopisk teknikk. Amerikanske kirurger har evaluert betydningen av...
Kjetil Søreide
06.09.2007
Embolisering av symptomatiske uterusmyomer gir bedre effekt på kort sikt, men må vurderes mot behov for ny intervensjon. Effekt og sikkerhet ved embolisering av uterusmyomer versus kirurgisk...
Kjetil Søreide
19.04.2007
Det er ingen gevinst av perkutan koronar intervensjon dersom inngrepet gjøres mer enn tre dager etter gjennomgått infarkt. Det viser en randomisert studie. Perkutan koronar intervensjon (PCI) er den...