Kiarash Tazmini

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kiarash Tazmini

Kiarash Tazmini, Christoffer Schreiner, Sidsel Bruserud, Truls Raastad, Erik Ekker Solberg
08.01.2018
Takk for gode og lærerike kommentarer til artikkelen vår. Vi er enige om at komplikasjonsraten er liten og et lavere behandlingsnivå er tilstrekkelig for denne pasientgruppen som synes økende i...
Kiarash Tazmini, Christoffer Schreiner, Sidsel Bruserud, Truls Raastad, Erik Ekker Solberg
14.11.2017
Rhabdomyolysis is characterised by the breakdown of myocytes, with subsequent release of the intracellular components creatine kinase, myoglobin and electrolytes into the circulation ( 1 ). The...
Kiarash Tazmini, Christoffer Schreiner, Sidsel Bruserud, Truls Raastad, Erik Ekker Solberg
13.11.2017
Rabdomyolyse er en tilstand med nedbrytning av muskelceller med påfølgende frigjøring av de intracellulære komponentene kreatinkinase (CK), myoglobin og elektrolytter til sirkulasjonen ( 1 )...
Kiarash Tazmini, Torstein R. Meling, Thor Håkon Skattør, Øystein Kalsnes Jørstad, Anders Palmstrøm Jørgensen
07.03.2017
A woman who had had chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME) for almost ten years was hospitalised because of pneumonia with sepsis. While in hospital she developed hyponatraemia,...
Kiarash Tazmini, Torstein R. Meling, Thor Håkon Skattør, Øystein Kalsnes Jørstad, Anders Palmstrøm Jørgensen
07.03.2017
En kvinne som hadde hatt kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) i nesten ti år, ble innlagt i sykehus på grunn av pneumoni med sepsis. Under innleggelsen utviklet hun hyponatremi,...
Kiarash Tazmini, Heidi Nygaard Bakken, Fredrik Hellem Schjesvold
18.09.2012
A woman in her seventies was admitted to hospital with reduced general condition, exertion dyspnoea and generalised pain, particularly pronounced in her calves. During the course of events the...
Marius Myrstad, Kiarash Tazmini, Knut Henrik Spæren, Aira Bucher
27.03.2012
We present a typical course for an infectious disease that is seldom seen in Norway. The case history illustrates the fact that both the patient’s account and a sound knowledge of unusual infectious...
Kiarash Tazmini, Heidi Nygaard Bakken, Fredrik Hellem Schjesvold
18.09.2012
En kvinne i 70-årene ble innlagt i sykehus med nedsatt allmenntilstand, aktivitetsdyspné og generaliserte kroppssmerter, spesielt uttalt i leggene. I forløpet utviklet pasienten svikt i flere...
Kiarash Tazmini
12.11.2012
Tusen takk for tilbakemelding. Vi ble gjort oppmerksom på dette for et par dager siden og tenkte å sende en rettelse til Tidsskriftet. Figur 3 skulle illustrere CT-snitt gjennom leveren til pasienten...
Kiarash Tazmini, Tonje T. Johansen
11.12.2012
Tusen takk for anmeldelsen av Elektrolyttveileder i Tidsskriftet nr. 19/2012 ( 1 ). Vi vil gjerne knytte noen kommentarer til den. Det står at heftet er gratis, noe som ikke stemmer helt. Den er...
Kiarash Tazmini, Heidi Nygaard Bakken, Fredrik Hellem Schjesvold
30.10.2012
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1969 – 72 I Tidsskriftet nr. 17/2012, side 1971 er det feil bilde i figur 3. Her viser vi både figur 2 og riktig figur 3. Figur 2 CT abdomen uten kontrastmiddel fra...
Marius Myrstad, Kiarash Tazmini, Knut Henrik Spæren, Aira Bucher
27.03.2012
Vi presenterer et typisk forløp for en infeksjonssykdom som ses sjelden i Norge. Kasuistikken illustrerer at både anamnesen og god kjennskap til uvanlige infeksjonssykdommer kan være avgjørende for å...
Kiarash Tazmini
30.09.2014
Tusen takk for omtalen av 2. utgave av Elektrolyttveilederen. Her er noen bemerkninger til omtalen: Første del av veilederen er kalt «prosedyrer», da de forskjellige fagprosedyrer som omhandler...