Kerty E

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kerty E

Kerty E
10.09.1999
Mannen bak et syndrom med flere differensialdiagnoser I dette nummer av Tidsskriftet omtaler Rolf Salvesen (1) et sjeldent syndrom som første gang ble beskrevet av en norsk oftalmolog og som siden...
Kerty E
20.06.1999
Sammendrag Opsoklonus og okulær flutter er relativt sjeldne, men veldefinerte ufrivillige, raske, konjugerte øyebevegelser som ofte har stor diagnostisk betydning. Postinfeksiøs, toksisk-metabolsk...
Kerty E
10.12.1998
Sammendrag Klinisk erfaring viser at visuelle hallusinasjoner ikke er sjeldne ved en rekke oftalmologiske og neurologiske tilstander. De kan være enkle eller sammensatte og ofte forbundet med...
Kerty E, Stien R
30.05.1997
Sammendrag Spastisitet er et alvorlig og invalidiserende symptom ved en rekke neurologiske tilstander. Behandlingsmulighetene er få og ofte utilstrekkelige. Vi omtaler her en kontrollert, åpen...
Hynås IA, Kerty E, Nyberg-Hansen R, Bakke SJ
20.05.1997
Sammendrag Akutt, ikke-traumatisk subaraknoidalblødning skyldes oftest ruptur av et arterielt aneurisme eller arteriovenøs malformasjon. Denne tilstanden er alvorlig og forbundet med betydelig...