Behandling av spastisitet med botulinumtoksin

Kerty E, Stien R Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Spastisitet er et alvorlig og invalidiserende symptom ved en rekke neurologiske tilstander. Behandlingsmulighetene er få og ofte utilstrekkelige. Vi omtaler her en kontrollert, åpen undersøkelse av effekten av botulinumtoksin A på adduktorspastisitet hos fem pasienter med langtkommen multippel sklerose. Klinisk vurdering av spastisitet og leddstivhet er utført etter Ashworths skala, og endring i passive abduksjonsutslag i hoftene. Behandlingen hadde ingen virkning hos tre pasienter, mens hos de to andre hadde den utmerket og langvarig effekt. Vi redegjør også kort for andre tilstander hvor slik behandling kan være aktuell.

Anbefalte artikler