Visuelle hallusinasjoner ved oftalmologiske og neurologiske sykdommer

Kerty E Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Klinisk erfaring viser at visuelle hallusinasjoner ikke er sjeldne ved en rekke oftalmologiske og neurologiske tilstander. De kan være enkle eller sammensatte og ofte forbundet med synsnedsettelse. Hallusinasjoner kan utløses fra hele synsbanen, enten som et avbrudd av normale visuelle stimuli, som et frigjøringsfenomen, eller som irritative fenomener. De sistnevnte har nivådiagnostisk verdi.

Det er viktig å ha kjennskap til at mange pasienter, uten mentale forstyrrelser, kan ha synshallusinasjoner. Ved aktiv utspørring vil pasientene gjerne fortelle om dette, og de blir ofte meget takknemlige for at de endelig kan dele sin vel bevarte hemmelighet med forståelsesfulle fagfolk, og få forklaring på fenomenene.

Anbefalte artikler