Opsoklonus og okulær flutter - øyemotilitetsforstyrrelser med stor diagnostisk verdi

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Opsoklonus og okulær flutter er relativt sjeldne, men veldefinerte ufrivillige, raske, konjugerte øyebevegelser somofte har stor diagnostisk betydning. Postinfeksiøs, toksisk-metabolsk eller idiopatisk form er rapportert, men hyppigstforekommer disse øyebevegelsene i forbindelse med underliggende malignitet både hos barn og voksne. Paraneoplastiskopsoklonus hos voksne sees ved ovarial-, mamma- og lungecancer, mens hos barn er den vanligst sammen medmedulloblastomer. Opsoklonus kan være ledsaget av myoklonus og ataksi.

  Med utgangspunkt i to sykehistorier beskrives det kliniske bildet, de eksisterende patofysiologiske teorier ogdeterapeutiske mulighetene for okulær flutter og opsoklonus.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media