Opsoklonus og okulær flutter - øyemotilitetsforstyrrelser med stor diagnostisk verdi

Kerty E Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Opsoklonus og okulær flutter er relativt sjeldne, men veldefinerte ufrivillige, raske, konjugerte øyebevegelser som ofte har stor diagnostisk betydning. Postinfeksiøs, toksisk-metabolsk eller idiopatisk form er rapportert, men hyppigst forekommer disse øyebevegelsene i forbindelse med underliggende malignitet både hos barn og voksne. Paraneoplastisk opsoklonus hos voksne sees ved ovarial-, mamma- og lungecancer, mens hos barn er den vanligst sammen med medulloblastomer. Opsoklonus kan være ledsaget av myoklonus og ataksi.

Med utgangspunkt i to sykehistorier beskrives det kliniske bildet, de eksisterende patofysiologiske teorier og deterapeutiske mulighetene for okulær flutter og opsoklonus.

Anbefalte artikler