Kashif Waqar Faiz

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kashif Waqar Faiz

Kashif Waqar Faiz
26.10.2020
I ordbøkene finnes det ingen anbefalt forkortelse for øyeblikkelig hjelp . Det trenger vi. Illustrasjon: Science Photo Library / NTB Uttrykket øyeblikkelig hjelp brukes mye i helsetjenesten, men det...
Kashif Waqar Faiz
13.01.2020
Uttrykkene persontilpasset medisin og presisjonsmedisin brukes som synonymer, men er de det? Persontilpasset medisin defineres av Helsedirektoratet som «forebygging, diagnostikk, behandling og...
Kashif Waqar Faiz
08.07.2019
Fra tid til annen er det oppslag i media om en forsker som har løst en medisinsk gåte. Men er gåten løst, slik det påstås? Ofte vil det være snakk om resultater fra en studie som bidrar med litt mer...
Kashif Waqar Faiz
12.06.2019
Ulike uttrykk og forkortelser blir brukt om kommunenes døgntilbud for øyeblikkelig hjelp. Hvilket er det beste? Illustrasjon: cosmaa/iStock Ved innføringen av samhandlingsreformen i 2012 ble noe av...
Kashif Waqar Faiz
25.03.2019
Drypp er et folkelig uttrykk for både transitorisk iskemisk attakk og lett hjerneslag. Uttrykket mangler en presis definisjon, og leger bør unngå å bruke det. Et transitorisk iskemisk attakk (TIA) er...
Ida Marie Kjellsen, Kashif Waqar Faiz, Eyvind Rugland, Kirill Neumann
11.03.2019
Pasienten fikk høre at han hadde tennisalbue. Noen måneder senere viste det seg at plagene var langt mer komplekse enn først antatt. En stort sett tidligere frisk mann i 60-årene ble akutt innlagt på...
Kashif Waqar Faiz
03.01.2019
Antall helserelaterte merkedager øker, og alle krever din og min oppmerksomhet. Ifølge ordboken er en merkedag en dag man i eldre tider knyttet særlige forestillinger til og som var markert på...
Kashif Waqar Faiz, Espen Saxhaug Kristoffersen, Antje Sundseth, Marianne Altmann
10.12.2018
Legefrakken er en viktig del av legeidentiteten, og er sammen med stetoskop blant de vanligste symbolene folk flest forbinder med en lege. Det er en over 100 år gammel tradisjon som startet for å...
Sigrid Rød, Kashif Waqar Faiz, Ivan Spehar
12.10.2018
Leger motiveres av læring, mestring av vanskelig arbeid og av samarbeid med kolleger. Illustrasjon: Ørjan Jenssen/Superpop. Høy arbeidsbelastning og lav medvirkning fikk særlig oppmerksomhet da...
Espen Saxhaug Kristoffersen, Charlotte Elena Harper, Kjersti Grøtta Vetvik, Kashif Waqar Faiz
21.08.2018
Cerebral venous thrombosis is a rare condition, but nevertheless among the most common causes of stroke in persons under 45 years of age. The condition can pose challenges for clinicians. The...
Kashif Waqar Faiz, Kim Rand, Mathias Barra
17.08.2018
Riktig og tidlig behandling av hjerneslag er godt investerte ressurser. Men hvordan kan vi bedre skille hjerneslag fra hjerneslagimitatorer? Mange pasienter med hjerneslagimitatorer får bedre...
Espen Saxhaug Kristoffersen, Charlotte Elena Harper, Kjersti Grøtta Vetvik, Kashif Waqar Faiz
20.08.2018
Cerebral venetrombose er en sjelden tilstand, men likevel blant de vanligste årsakene til hjerneslag hos mennesker under 45 år. Tilstanden kan by på utfordringer for klinikere. Diagnostisering og...
Kashif Waqar Faiz, Espen Saxhaug Kristoffersen
19.03.2018
Tegnefilmen Snehvit og de syv dvergene hadde premiere i 1937. De syv dvergene har veldig ulike personligheter, og en nærmere gjennomgang indikerer også ulike medisinske diagnoser. Eventyret om...
Kashif Waqar Faiz
17.04.2018
Symptomer og tegn er sentrale begreper i klinisk medisin. Symptom betegner vanligvis det subjektive som fremkommer i anamnesen, mens tegn er de objektive funnene fra undersøkelser. Uttrykket...
Kashif Waqar Faiz, Ole Morten Rønning
05.02.2018
Det finnes flere uttrykk som brukes om hjerneslag, men det trengs egentlig ikke. Hjerneslag er godt nok. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / NTB scanpix Hjerneslag er et paraplybegrep som...
Kashif Waqar Faiz
28.11.2017
Overflødige ord bør unngås i medisinsk terminologi. I forbindelse med korrekturlesing av et manuskript til Tidsskriftet støtte jeg på en språklig utfordring ( 1 ). Jeg hadde forkortet akuttmedisinsk...
Kashif Waqar Faiz, Espen Saxhaug Kristoffersen
13.11.2017
Real world data er et uttrykk som brukes i økende omfang. Vi foreslår virkelighetsdata som avløserord på norsk. Illustrasjonsfoto: iStock Når nye engelske ord og uttrykk kommer inn i medisinsk...
Kashif Waqar Faiz, Antje Sundseth, Bente Thommessen, Ole Morten Rønning
06.06.2017
Stroke is one of the most frequent causes of death and the most common cause of severe disability ( 1 ). Around 15 000 people suffer from stroke each year ( 1 ). Most of these patients are elderly,...
Kashif Waqar Faiz, Antje Sundseth, Bente Thommessen, Ole Morten Rønning
06.06.2017
Hjerneslag er en av de vanligste årsakene til død og den vanligste årsaken til alvorlig funksjonshemning ( 1 ). Omtrent 15 000 mennesker rammes av hjerneslag hvert år ( 1 ). Flesteparten av...
Kashif Waqar Faiz, Lasse Pihlstrøm
16.02.2017
Parkinson, parkinson, Parkinsons, Parkinsons sykdom eller parkinsonisme? Nylig ble skrivemåten for Alzheimers sykdom diskutert i Språkspalten ( 1 ). Vi vil omtale et annet nevrodegenerativt eponym,...