Annonse
Annonse

Kashif Waqar Faiz

Artikler av Kashif Waqar Faiz

Kashif Waqar Faiz, Espen Saxhaug Kristoffersen
19.03.2018
Tegnefilmen Snehvit og de syv dvergene hadde premiere i 1937. De syv dvergene har veldig ulike personligheter, og en nærmere gjennomgang indikerer også ulike medisinske diagnoser. Eventyret om...
Kashif Waqar Faiz
17.04.2018
Symptomer og tegn er sentrale begreper i klinisk medisin. Symptom betegner vanligvis det subjektive som fremkommer i anamnesen, mens tegn er de objektive funnene fra undersøkelser. Uttrykket...
Kashif Waqar Faiz, Ole Morten Rønning
05.02.2018
Det finnes flere uttrykk som brukes om hjerneslag, men det trengs egentlig ikke. Hjerneslag er godt nok. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / NTB scanpix Hjerneslag er et paraplybegrep som...
Kashif Waqar Faiz
28.11.2017
Overflødige ord bør unngås i medisinsk terminologi. I forbindelse med korrekturlesing av et manuskript til Tidsskriftet støtte jeg på en språklig utfordring ( 1 ). Jeg hadde forkortet akuttmedisinsk...
Kashif Waqar Faiz, Espen Saxhaug Kristoffersen
13.11.2017
Real world data er et uttrykk som brukes i økende omfang. Vi foreslår virkelighetsdata som avløserord på norsk. Illustrasjonsfoto: iStock Når nye engelske ord og uttrykk kommer inn i medisinsk...
Kashif Waqar Faiz, Antje Sundseth, Bente Thommessen, Ole Morten Rønning
06.06.2017
Stroke is one of the most frequent causes of death and the most common cause of severe disability ( 1 ). Around 15 000 people suffer from stroke each year ( 1 ). Most of these patients are elderly,...
Kashif Waqar Faiz, Antje Sundseth, Bente Thommessen, Ole Morten Rønning
06.06.2017
Hjerneslag er en av de vanligste årsakene til død og den vanligste årsaken til alvorlig funksjonshemning ( 1 ). Omtrent 15 000 mennesker rammes av hjerneslag hvert år ( 1 ). Flesteparten av...
Kashif Waqar Faiz, Lasse Pihlstrøm
16.02.2017
Parkinson, parkinson, Parkinsons, Parkinsons sykdom eller parkinsonisme? Nylig ble skrivemåten for Alzheimers sykdom diskutert i Språkspalten ( 1 ). Vi vil omtale et annet nevrodegenerativt eponym,...
Kashif Waqar Faiz
02.02.2017
I de senere år er det kommet flere nye antikoagulasjonsmidler på markedet. Disse såkalte direktevirkende perorale antikoagulasjonsmidlene er omtalt på ulike måter. Etter min mening bør DOAK brukes...
Kashif Waqar Faiz
06.12.2016
Forbokstavsord (også kalt initialord) er forkortelser basert på forbokstaver. Dersom de leses bokstav for bokstav, skal de skrives med store bokstaver, for eksempel INR (internasjonal normalisert...
Kashif Waqar Faiz, Helga Skaare
13.09.2016
Fagspråk eller stammespråk? Her presenteres ord, uttrykk og forkortelser fra et akuttmottak. Mandag morgen klokken 8. Seks pasienter er i akuttmottaket og 12 er allerede meldt. « Ak.appen på rom 9...
Kashif Waqar Faiz, Fredrik A. Dahl
23.08.2016
I en mye sitert studie konkluderer man med at dødeligheten øker signifikant når pasientbelegget blir høyere enn 92,5 %, men denne faregrensen er ikke overførbar til norske sykehus. I en artikkel...
Kashif Waqar Faiz
23.08.2016
«Fast track» er i ferd med å bli et etablert uttrykk i norsk medisinsk terminologi. Vi bør heller bruke et norsk uttrykk, for eksempel hurtigforløp. Illustrasjonsfoto: Thinkstock «Fast track» kan...
Solvor Findalen Pedersen, Kristian Nødtvedt Malme, Anne Cathrine Parelius Wammer, Liv Mejdell Jacobsen, May-Liss Hatleskog, Magnus Lauritzen, Raymond Bårdsen, Kashif Waqar Faiz
24.05.2016
De fleste akuttsykehus her i landet har tverrfaglige traumeteam som trener regelmessig for å være best mulig forberedt på å ta imot traumepasienter, i senere tid også barn. Mottaksteam rundt alvorlig...
Kashif Waqar Faiz
09.08.2011
Leger marevaniserer og pasienter blir marevanisert. En språklig tendens blir stadig vanligere. Digitalis purpurea – revebjelle – er en gammel medisinplante. Foto SCANPIX Det dukker ofte opp nye ting...
Kashif Waqar Faiz
12.11.2012
Altfor mange pasienter med akutt hjerneslag kommer for sent til sykehus og intravenøs trombolytisk behandling. Ved et stort hjerneinfarkt forsvinner 1,7 millioner nevroner per minutt. Derfor er det...
Kashif Waqar Faiz
21.08.2012
Kjært barn har mange navn og forkortelser. Leger i spesialisering er intet unntak. Det var med stor interesse jeg i Tidsskriftet nr. 2/2012 ( 1 ) leste om ulike måter å skrive postdoktor på. Da kom...
Kashif Waqar Faiz, Antje Sundseth
28.05.2013
Vesentlig informasjon kan gå tapt ved oversetting eller omgjøring av tekst. Både i skjønnlitteratur og faglitteratur kan elementer i teksten rett og slett bli borte i oversettelsen, slik som tiden i...
Kashif Waqar Faiz
19.03.2013
… en pussig sammenblanding av lungeforandringer og overbelegg på sengeposter Illustrasjon © Stein Løken Da jeg studerte, lærte jeg at «fortetning» var noe som ble beskrevet på røntgen thorax, og som...
Kashif Waqar Faiz
02.09.2014
Terskelen for å bli invitert til å bli medlem i en redaksjonskomité kan noen ganger være lav. Jeg skrev en artikkel i Språkspalten i Tidsskriftet nr. 6/2013 ( 1 ) om ordet «fortetning», som brukes om...