Kashif Waqar Faiz

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kashif Waqar Faiz

Kashif Waqar Faiz
06.12.2016
Forbokstavsord (også kalt initialord) er forkortelser basert på forbokstaver. Dersom de leses bokstav for bokstav, skal de skrives med store bokstaver, for eksempel INR (internasjonal normalisert...
Kashif Waqar Faiz, Helga Skaare
13.09.2016
Fagspråk eller stammespråk? Her presenteres ord, uttrykk og forkortelser fra et akuttmottak. Mandag morgen klokken 8. Seks pasienter er i akuttmottaket og 12 er allerede meldt. « Ak.appen på rom 9...
Kashif Waqar Faiz, Fredrik A. Dahl
23.08.2016
I en mye sitert studie konkluderer man med at dødeligheten øker signifikant når pasientbelegget blir høyere enn 92,5 %, men denne faregrensen er ikke overførbar til norske sykehus. I en artikkel...
Kashif Waqar Faiz
23.08.2016
«Fast track» er i ferd med å bli et etablert uttrykk i norsk medisinsk terminologi. Vi bør heller bruke et norsk uttrykk, for eksempel hurtigforløp. Illustrasjonsfoto: Thinkstock «Fast track» kan...
Solvor Findalen Pedersen, Kristian Nødtvedt Malme, Anne Cathrine Parelius Wammer, Liv Mejdell Jacobsen, May-Liss Hatleskog, Magnus Lauritzen, Raymond Bårdsen, Kashif Waqar Faiz
24.05.2016
De fleste akuttsykehus her i landet har tverrfaglige traumeteam som trener regelmessig for å være best mulig forberedt på å ta imot traumepasienter, i senere tid også barn. Mottaksteam rundt alvorlig...
Kashif Waqar Faiz
09.08.2011
Leger marevaniserer og pasienter blir marevanisert. En språklig tendens blir stadig vanligere. Digitalis purpurea – revebjelle – er en gammel medisinplante. Foto SCANPIX Det dukker ofte opp nye ting...
Kashif Waqar Faiz
12.11.2012
Altfor mange pasienter med akutt hjerneslag kommer for sent til sykehus og intravenøs trombolytisk behandling. Ved et stort hjerneinfarkt forsvinner 1,7 millioner nevroner per minutt. Derfor er det...
Kashif Waqar Faiz
21.08.2012
Kjært barn har mange navn og forkortelser. Leger i spesialisering er intet unntak. Det var med stor interesse jeg i Tidsskriftet nr. 2/2012 ( 1 ) leste om ulike måter å skrive postdoktor på. Da kom...
Kashif Waqar Faiz, Antje Sundseth
28.05.2013
Vesentlig informasjon kan gå tapt ved oversetting eller omgjøring av tekst. Både i skjønnlitteratur og faglitteratur kan elementer i teksten rett og slett bli borte i oversettelsen, slik som tiden i...
Kashif Waqar Faiz
19.03.2013
… en pussig sammenblanding av lungeforandringer og overbelegg på sengeposter Illustrasjon © Stein Løken Da jeg studerte, lærte jeg at «fortetning» var noe som ble beskrevet på røntgen thorax, og som...
Kashif Waqar Faiz
11.02.2014
I klinisk praksis er bruk av visuell analog skala vanlig, men er det riktig begrep man benytter? Forskjellige varianter av visuell analog skala Å kunne måle og kvantifisere ulike variabler er...
Kashif Waqar Faiz
09.12.2014
Medisinske metaforer brukes ofte i dagligtalen og i mediebildet, men ikke alle uttrykk er like heldige. Faksimile fra Nettavisen 26.7. 2014 ( 1 ) Tom Nordlie tok over som trener for nedrykkstruede...
Kashif Waqar Faiz
02.09.2014
Terskelen for å bli invitert til å bli medlem i en redaksjonskomité kan noen ganger være lav. Jeg skrev en artikkel i Språkspalten i Tidsskriftet nr. 6/2013 ( 1 ) om ordet «fortetning», som brukes om...
Kashif Waqar Faiz
02.09.2014
Ordene affeksjon og affisere brukes hyppig i medisinsk praksis, men hvilken betydning har de? Mer presise begreper anbefales. I norsk medisinsk litteratur vil man ofte støte på «affeksjon av…», «…...
Kashif Waqar Faiz
08.09.2015
Det er fortjenestefullt at Tidsskriftet fokuserer på utenlandske legers opplevelser med å arbeide i Norge, i form av to originalartikler ( 1 , 2 ) og en lederartikkel ( 3 ) i sommerutgaven. Jeg har...
Kashif Waqar Faiz
02.06.2015
Gjerstad, Leif Helseth, Eirik Rootwelt, Terje Nevrologi og nevrokirurgi fra barn til voksen 6. utg. 719 s, tab, ill. Drammen: Forlaget Vett & Viten, 2014. Pris NOK 998 ISBN 978-82-412-0709-9 Min...
Kashif Waqar Faiz
19.04.2016
Blå resept og blåresept brukes om hverandre. Hva er riktig? Er betydningen lik, og skilles det mellom formene? Illustrasjonsfoto: Jens Sølvberg/Samfoto Leger kan skrive ut legemidler som har fått...
Kashif Waqar Faiz
12.01.2016
Skal vi bruke stigmatiserende og diskriminerende ord som umenneskeliggjør pasienter og begrenser dem til sykdommer og diagnoser? Selvfølgelig ikke. Eller er det kanskje ikke så enkelt? Det var en...
  •