Jostein Halgunset

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jostein Halgunset

Jostein Halgunset
11.01.2021
Ali Ejupi, Robin Bawer, David Salim Bevægeapparatets og hoved-halsens anatomi Et kompendium. 247 s, ill. København: Munksgaard, 2020. Pris DKK 275 ISBN 978-87-628-2011-1 Tre...
Jostein Halgunset, Sverre Myren-Svelstad
19.03.2018
I mange hundre år var urinen ansett som den viktigste kilden til informasjon om prosesser i kroppens indre. I den humoralpatologiske tradisjonen var inspeksjon av urin, uroskopi, legenes viktigste...
Sverre Myren-Svelstad, Jostein Halgunset
12.12.2017
Urinen har vært oppfattet som både nyttig og unyttig og som ren og uren. Denne væsken har i lange tider vært del av diagnostikk og behandling, men har også hatt bruksområder utenfor medisinsk praksis...
Haakon Skogseth, Helena Bertilsson, Jostein Halgunset
29.05.2008
Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn i Norge, over 3 600 nye tilfeller i 2005, og representerer en stor medisinsk utfordring ( 1 ). Prostatakreft utgjør 11 % av all kreft blant menn...
Sverre Myren, Jostein Halgunset
29.05.2012
Knowledge about the origin of words makes it easier to understand anatomical names. Such insight can sometimes give a feeling of flying. Many anatomical expressions derive from the structures’...
Sverre Myren, Jostein Halgunset
29.05.2012
Kunnskap om ordenes opprinnelse gjør det enklere å forstå anatomiske navn. Innsikten kan noen ganger gi oss følelsen av å fly. Mange anatomiske uttrykk kommer av likheten strukturene har med planter...
Jostein Halgunset
08.01.2013
Adams, David J. Effective learning in the life sciences How students can achieve their full potential. 267 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. Pris GBP 85 ISBN 978-0-470-66156-7 De tolv...