Anatomi i listeform

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ali Ejupi, Robin Bawer, David Salim

  Bevægeapparatets og hoved-halsens anatomi

  Et kompendium. 247 s, ill. København: Munksgaard, 2020. Pris DKK 275

  ISBN 978-87-628-2011-1

  Tre medisinstudenter ved Københavns Universitet skrev omfattende notater som forberedelse til anatomieksamen. Etter å ha komplettert og omarbeidet notatene har de nå gitt dem ut som et kompendium. Ifølge forfatterne skal kompendiet inneholde all eksamensrelevant informasjon om anatomien innen bevegelsesapparatet, hodet og halsen samt det perifere nervesystem. Forfatterne håper dette kan være til hjelp for andre studenter ved repetisjon til eksamen.

  Kompendiet inneholder lister over muskler med detaljert angivelse av utspring og feste, innervasjon og funksjoner samt nerver og blodkar med forløp og hovedfunksjoner. Her finnes også presise definisjoner av anatomiske regioner og oversikt over de strukturer de inneholder, ofte med fantasifulle huskeregler. Teksten er illustrert med noen få, enkle strektegninger. Listene er omfattende og nøyaktige, selv om det forekommer enkelte forglemmelser. Risikoen ved detaljerte lister er at de kan forsterke den uheldige ideen om at anatomifaget først og fremst består av isolerte enkeltelementer som man må pugge.

  Forfatterne omtaler en rekke kliniske poeng for å vise den praktiske nytteverdien av anatomikunnskap. En del av forklaringene er imidlertid snodig formulert og lite opplysende, som for eksempel når det står: «... emboli, der er fastsiddende, kaldes en trombe». Beskrivelsen av lyskekanalen er ikke helt riktig, og forklaringen på hvordan ulike lyskebrokk oppstår, er temmelig upresis.

  Forfatterne fortjener honnør for sin ambisiøse bruk av latin, til dels med kompliserte uttrykk som radix communicans cum ganglio ciliari. Da er det desto mer synd at det er så pass mange grammatikalske feil i de latinske uttrykkene for øvrig.

  Til tross for redigeringsarbeidet skinner det igjennom at kompendiet ikke har vært planlagt som en helhet. Herpes zoster omtales på to ulike steder, og mens tilstanden den ene gangen oppgis å være forårsaket av Varicella-zoster-virus, omtales agens neste gang kun som herpesvirus. Både språkbruk og framstillingsform preges av manglende konsistens, noe som gjør totalinntrykket litt uryddig. Sannsynligvis vil en student ha mer igjen for å arbeide med stoffet underveis i studiet og lage seg sine egne notater. Den som ikke har ork eller tilstrekkelig interesse til å gjøre jobben selv, kan nok likevel ha en viss nytte av å bruke andres notater, slik som dette kompendiet. Det har noen sterke sider, men dessverre også en del svakheter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media