Langt, men lekkert om lite (organ)

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Marino, Vincent Di

  Lepidi, Hubert

  Anatomic study of the clitoris and the bulbo-clitoral organ

  152 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2014. Pris EUR 100

  ISBN 978-3-319-04893-2

  Forfatterne (hvis bakgrunn ikke fremkommer i boken, men som jeg etter internettsøk fant var patolog og professor i anatomi) har skrevet boken med et ambisiøst mål: Å gi kvinner informasjon (om klitoris) og få menn til å forstå kvinner bedre! Etter hvert fremkommer også ønsket om å undervise medisinstudenter, samt diverse medisinske spesialiteter, og et håp om at foto/illustrasjoner kan brukes av helsepersonell til undervisning av kvinner generelt.

  Boken er grundig; 152 sider om et organ som måler 3 × 6 millimeter … Riktignok har de også tatt med i beskrivelsen de to laterale spongiøse crura og lansert betegnelsen det bulboklitorale organ. Boken er delt i 17 kapitler – historikk, embryologi, terminologi, klitoris’ ytre morfologi, det bulboklitorale organs struktur, mikroskopi, kaverøse strukturers fysiologi, innervasjon, vaskulatur, muskler, ligamenter, imaging. De tre siste kapitlene handler om klitoris’ rolle i seksualfysiologi, genital mutilering og klitoris i kunsten.

  Forfatterne har uten tvil gjennomført nitide disseksjoner og mikroskopi av det omtalte organ, godt dokumentert av bilder av god kvalitet både makro- og mikroskopisk, og det er benyttet flere relevante immunhistokjemiske farginger (muskulatur/nerver/kar).

  Boken kommenterer ikke menopause-/hormonstatus til relevante preparater, og diskuterer heller ikke hvorvidt menopause har betydning for beskrevne anatomiske forhold.

  Språket er lettfattelig, og det er kun enkeltstående eksempler på at forfatterne ikke er primært engelskspråklige. Boken har god innbinding og bra papirkvalitet. Den er svært rikholdig illustrert (fotografier), og layouten er pen. Innholdsfortegnelsen er oversiktlig. Litteraturhenvisningene er spesielle, delvis som fotnoter underveis i teksten og delvis gjengitt alfabetisk helt til slutt, og de er ikke fullstendige. Stikkordregister mangler.

  Det historiske kapitlet trekker linjer helt fra 24 000 år f.Kr., så også dette aspektet er grundig behandlet. Til sammenlikning er seksualfysiologikapitlet bare halvparten så langt, noe som bekrefter at forfatterne er mer opptatt av utseende enn av funksjon.

  Konklusjon: Dette er en bok som først og fremst vil være av interesse for anatomer/patologer og dem som er opptatt av medisinsk historie.

  Som vanlig gynekolog med sexologisk interesse vil jeg ikke ha nytte av den i min pasientbehandling, og den er overhodet ikke egnet som illustrasjon for pasienter. Studenter vil finne denne boken altfor detaljert og kostbar.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media