Jon Geir Høyersten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Geir Høyersten

Jon Geir Høyersten
15.02.2007
De islandske ættesagaene og Snorres kongesagaer er kjent for sine livlige og innsiktsfulle menneskeskildringer, men det er ofte lagt lite vekt på barndommen i fremstillingen. Egilssoga er ett viktig...
Jon Geir Høyersten
06.04.2006
Jægtnes, Thor Eric Vågen En reise i egen sykdom Et vindu mot en psykiatrisk pasients hverdag. 112 s. Stavanger: Hertervig forlag, 2005. Pris NOK 149 ISBN 82-92023-90-9 Boken er første utgivelse i en...
Jon Geir Høyersten
07.09.2006
Austrem, Liv Marie Hør, jeg har noe å fortelle! Om psykisk helsevern. 219 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2006. Pris NOK 249 ISBN 82- 05-35752- 8 Å formidle noe fra psykiatriens verden slik at så vel...
Jon Geir Høyersten
16.12.2004
Retterstøl, Nils Store tanker, urolige sinn – 21 psykiatriske portretter 504 s, ill. Oslo: Damm, 2004. Pris NOK 379 ISBN 82-496-0562-4 Allerede Aristoteles kommenterte det påfallende i at så mange...
Jon Geir Høyersten
16.12.2004
Betegnelsene «berserk» og «berserkgang» finnes i alle germanske språk – for å karakterisere voldelige krigere eller drapsmenn som fór frem i et anfallspreget raseri. Fenomenet eksisterte fra før...
Jon Geir Høyersten
20.04.2000
Artikkelen er bearbeidet etter prøveforelesning for dr.philos.-graden ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen, 18.6. 1999 Psykiatere har ofte hevdet at det er mulig – ja til og med...
Jon Geir Høyersten
15.12.2005
Legen, og ikke minst den blivende psykiater, utfordres særlig av psykiatriens humanistiske dimensjon. Skjønnlitteraturen representerer de aller tidligste «dokumenter» vedrørende menneskets psyke og...
Jon Geir Høyersten
13.12.2011
Gervin, Karl Reisefører for Norge det herrens år 1315 160 s, ill. Oslo: Pax Forlag, 2011. Pris NOK 288 ISBN 978-82-530-3433-1 Hva kunne tenkes å interessere en tilreisende i Norge – «det goldeste...
Jon Geir Høyersten, Siri Nome
22.01.2013
Er kravet om fortrinnsvis å intervjue en rettspsykiatrisk observand alene – og ikke sammen med annen sakkyndig – begrunnet i lover eller forskrifter? Eller er spørsmålet heller et faglig medisinsk/...
Jon Geir Høyersten
30.09.2014
Fiske, Anne Gruppa 96 s, ill. Oslo: No Comprendo Press, 2014. Pris NOK 250 ISBN 978-82-8255-35-2 Denne boken har layout og design som en bildebok for barn. Hele fremstillingen er da også gjennomført...
Jon Geir Høyersten, Siri Nome
30.09.2014
Rettspsykiatri er en praktisk klinisk og teoretisk fundert virksomhet som står til rettsstatens tjeneste, med forventet svar på spørsmål om utilregnelighet og vern av samfunnet. De psykiatriske...