Jon Geir Høyersten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Jon Geir Høyersten (f. 1942) er dr.philos., spesialist i psykiatri og har mangeårig erfaring som rettspsykiater. Han er tidligere leder for Norsk psykiatrisk foreningsutvalg for grunnlagsproblemer.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Jon Geir Høyersten
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media