Jon Amund Kyte

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Amund Kyte

Jon Amund Kyte
03.12.2009
Historien bak årets nobelpris er gammel, men langt fra ferdigskrevet. Oppdagelsen av telomerprinsippet har endret vår forståelse av mitosekontroll, stamceller og kreftutvikling og kan åpne for nye...
Jon Amund Kyte
16.11.2006
De fleste kreftformer kan bare kureres i lokalt stadium, og det er derfor et sterkt behov for nye behandlingsformer med systemisk rekkevidde. Kirurgisk behandling og stråleterapi er av natur kun...
Jon Amund Kyte
16.12.2010
Målrettet hemming av et proinflammatorisk enzym gir redusert sykdomsaktivitet hos pasienter med revmatoid artritt. Illustrasjonsfoto SCANPIX Milttyrosinkinase (spleen tyrosine kinase, Syk) er et...
Jon Amund Kyte
16.12.2010
For barn med nevroblastom er det høy risiko for tilbakefall etter høydose kjemoterapi. Tilleggsbehandling med et antistoff mot tumorgangliosidet GD-2 øker overlevelsen. Nevroblastom er kreft utgått...
Jon Amund Kyte
12.08.2010
Små interferende RNA-molekyler kan omdanne kreftsvulster slik at de uttrykker fremmede antigener og spontant elimineres av immunsystemet. En hovedutfordring ved immunterapi hos kreftpasienter er at...
Jon Amund Kyte
17.06.2010
Nedregulering av genet GPC5 er assosiert med lungekreftutvikling hos dem som aldri har røykt. Trolig bør lungekreft hos røykere og lungekreft hos aldrirøykere anses som to ulike entiteter. En ny...
Jon Amund Kyte
26.08.2010
Antiviral profylakse med oseltamivir kombinert med isoleringstiltak ga radikal reduksjon av svineinfluensasmitte i militærforlegninger. Svineinfluensapandemien (virus H1N1) i 2009 førte til intens...
Jon Amund Kyte
03.06.2010
Kirurgisk endarterektomi gir lavere komplikasjonsrisiko enn stentbehandling ved carotisstenose. Flere tidligere studier har vist at kirurgisk endarterektomi reduserer risikoen for hjerneslag ved...
Jon Amund Kyte
18.11.2010
Vitenskapens suksess når det gjelder å beskrive naturens detaljer kan virke blendende. Vår evne til å forstå hva vi beskriver, er mindre imponerende Da jeg for noen år siden sto på toppen av Empire...
Jon Amund Kyte
04.02.2011
Målrettet hemming av anaplastisk lymfomkinase har effekt hos over halvparten av lungekreftpasientene med mutasjon i dette enzymet. Et fusjonsgen av anaplastisk lymfomkinase ( ALK ) og EML4 påvises...
Jon Amund Kyte
04.02.2011
Antistoff mot CTLA-4 forsterker pasientens egen immunrespons mot malignt melanom og gir forlenget overlevelse. Molekylet CTLA4 oppreguleres på overflaten av aktiverte T-celler og formidler signaler...
Jon Amund Kyte
13.12.2011
Hvis en oljebrønn brenner i Barentshavet, må konsernsjefen ta ansvaret. Ved uheldige hendelser i helsevesenet, jager mediene den enkelte helsearbeider eller kanskje en mellomleder. Bør det være slik...
Jon Amund Kyte
06.03.2012
Everolimus, som hemmer en sentral signalvei i kreftceller, gir lengre progredieringsfri overlevelse ved brystkreft. Illustrasjonsfoto Colourbox Kreftceller har en rekke mangelfullt regulerte...
Jon Amund Kyte
01.10.2013
Kreft er alvorlig sykdom, men samtidig normal aldring. Hvordan forholder vi oss til at hver annen nordmann vil få kreft? For noen år siden satt jeg i Radiumhospitalets gamle auditorium og hørte...
Petter Gjersvik, Jon Amund Kyte
30.09.2014
Det engelske uttrykket field cancerization betegner vev med genetisk avvikende celler i områder som er kronisk eksponert for et karsinogen. Det bør få en egnet norsk oversettelse. Figur 1 Multiple...