Immunstimulerende antistoff ved melanom

Nyheter Hjertesykdommer Onkologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Antistoff mot CTLA-4 forsterker pasientens egen immunrespons mot malignt melanom og gir forlenget overlevelse.

  Molekylet CTLA4 oppreguleres på overflaten av aktiverte T-celler og formidler signaler som fører til at disse blir inaktivert. Dette er en sentral beskyttelsesmekanisme mot autoimmunitet. Antistoffet ipilimumab blokker CTLA4 og forsterker dermed pågående immunresponser.

  I en ny randomisert fase 3-studie med 676 pasienter med metastatisk malignt melanom ble ipilimumab og det immunstimulerende tumorpeptidet gp100 evaluert (1). De som fikk ipilimumab, hadde signifikant forlenget overlevelse sammenliknet med gp100-gruppen (median ti måneder versus 6,4 måneder). Kombinasjon av begge medikamenter ga ingen påvisbar tilleggsgevinst. Alvorlige autoimmune bivirkninger ble observert hos 10 – 15 % av dem som fikk ipilimumab, mot 3 % i gp100-gruppen.

  – Ipilimumab er første behandling mot metastaserende malignt melanom som har vist overlevelsesgevinst, etter at det i over 30 år er utført utallige studier med en rekke medikamenter, sier overlege Marta Nyakas ved Utprøvningsenheten, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet. – Medikamentet kan gi alvorlige autoimmune bivirkninger, blant annet kolitt, hypofysitt, hepatitt og dermatitt. Bivirkningene kan behandles med steroider, men kan være potensielt dødelige, og behandling bør startes raskt, sier hun.

  – Ipilimumab er tilgjengelig etter individuell søknad ved enkelte sykehus i Norge. Midlet forventes godkjent i USA og Europa i løpet av 2011. Resultatene fra en randomisert fase 3-studie, der kombinasjonen dacarbazine og ipilimumab sammenliknes med dacarbazine som førstelinjebehandling for metastaserende melanom, forventes å foreligge om kort tid, sier Nyakas.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media