John Nessa

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av John Nessa

Dagfinn Haarr, John Nessa
28.06.2007
Opioidmisbruk er en lidelse med høy sykelighet og dødelighet. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) med metadon eller buprenorfin (Subutex) i høydose kan redusere dødeligheten ( 1 ). Det er antatt...
Dagfinn Haarr, John Nessa
18.10.2007
Rusmiddelavhengige har generelt svake pasientrettigheter, og fristbrudd i forbindelse med ventetid på behandling i spesialisthelsetjenesten hører med til dagens orden. Klageretten blir også i liten...
John Nessa
23.08.2007
Engebretsen, E. Hva sa klienten? Retorikken i barnevernets journaler. 132 s, ill. Oslo: Cappelen Akademisk, 2007. Pris NOK 239 ISBN 978-82-02-24969-4 Medisinsk vitskap handlar oftast meir om tal enn...
John Nessa
19.04.2007
Wilhelmsen, I. Kongen anbefaler Holdninger for folket. 106 s, ill. Stavanger: Hertervig forlag, 2006. Pris NOK 229 ISBN 82-92023-71-2 Dette er ei bok for deg, som del av det norske folkefellesskapet...
John Nessa
18.01.2007
P, Elsass P., Lauritsen Humanistisk sundhedsforskning 240 s, tab. København: Hans Reitzels forlag, 2006. Pris NOK 298 ISBN 87-412-0382-8 Distinksjonen mellom humanisme og naturvitskap finst på alle...
John Nessa
13.12.2007
Allan, C. Poppy Shakespeare – ser på galskap fra innsiden. 399 s. Oslo: Pantraguel, 2007. Pris NOK 298 ISBN 978-82-7900-250-5 «Siden det fins fengsler og galehus, er noen nødt til å sitte der.» Dette...
John Nessa
13.12.2007
Pollestad, KA. Peters svar Kristendom for dannede hedninger og lunkne kristne. 239 s. Oslo: Cappelen, 2007. Pris NOK 339 ISBN 978-82-02-27457-3 Sjølv om det blir påstått, mellom anna av Kjell Arild...
John Nessa
13.03.2008
Ingstad, B. Medisinsk antropologi En innføring. 286 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2007. Pris NOK 398 ISBN 978-82-450-0502-8 Antropologi er ikkje noko mindre enn læra om mennesket. Fellesnemnaren er...
John Nessa
04.12.2008
Larsen, Ø Nylenna, M Hagestad, K Samfunnsmedisin 654 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008. Pris NOK 695 ISBN 978-82-05-34459-4 Samfunnsmedisin handlar om grupperetta helsearbeid. Det betyr at...
John Nessa
17.04.2008
Schaanning, E. Makt og viten Tekster i utvalg. 334 s. Oslo: Unipub, 2007. Pris NOK 369 ISBN 978-82-7477-331-8 I dei moderne vitskapane om mennesket som oppstod på 1800-talet, psykiatri, psykologi,...
John Nessa, Edvin Schei, Per Stensland
25.06.2009
Prest eller psykoterapeut eller …? Illustrasjon Anne Gitte Hertzberg Eit av særtrekka i allmennmedisinen er at det er pasienten i større grad enn sjukdommen eller organsystemet som står i...
John Nessa
22.06.2006
Kvelvane, Ole Idar Astronautar 205 s. Oslo: Det Norske Samlaget, 2004. Pris NOK 268 ISBN 82-521-6490-0 Dag-Olav Sørensen er ein 30 år gamal arbeidsledig akademikar som har tulla vekk store deler av...
John Nessa
06.04.2006
Rosenberg, Göran Plikten, profitten og kunsten å være menneske 227 s. Oslo: Flux forlag, 2005. Pris NOK 298 ISBN 82-996657-7-9 I Palazzo Pubblico, rådssalen i rådhuset i Siena, har Ambrogio...
John Nessa
14.12.2006
Grimen, Harald Ingstad, Benedicte Kulturelle perspektiver på sykdom og helse 248 s, tab. Oslo: Universitetsforlaget, 2006. Pris NOK 299 ISBN 82-15-00953-0 Dei fleste vil vere samde i at kulturelle...
John Nessa
24.08.2006
Aristoteles Retorikk Omsett av Tormod Eide 271 s. Oslo: Vidarforlaget, 2006. Pris NOK 348 ISBN 82-7990-022-5 Vi kjenner alle Aristoteles frå filosofihistoria. Han levde frå 384 – 322 f.Kr., var lærar...
John Nessa
24.08.2006
Montgomery, Kathryn How doctors think Clinical judgment and the practice of medicine. 246 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2006. Pris USD 40 ISBN 0-19-518712-1 Kathryn Montgomery (...
John Nessa
23.09.2004
Legane bør ikkje vike unna problemstillingane knytta til føreskriving og seponering av B-preparat. Fornying av resepten bør vere knytta til konsultasjonen Dei fleste legar kjenner seg igjen i...
Eivind Meland, Per Vollset, John Nessa
01.07.2004
Denne artikkelen tar utgangspunkt i motsetningen som eksisterte mellom biologisk psykiatri og Trygve Braatøys humanistiske prosjekt og terapisyn. Vi analyserer sannsynlige årsaker til at dette...
Per Vollset, Eivind Meland, John Nessa
01.07.2004
I oktober 2003 var det 50 år siden Trygve Braatøy døde nær 49 år gammel, og i november 2004 er det 100 år siden hans fødsel. Trygve Braatøy var en av de mest kjente og markante legene i vårt land i...
John Nessa
15.05.2003
Anderson, JG Goodman, KW Ethics and information technology A case-based approach to a health care system in transition. 213 s, ill. Heidelberg: Springer, 2002. Pris EUR 75 ISBN 0-387-95308-6 Health...