Johanne Sundby

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johanne Sundby

Johanne Sundby
18.09.2017
Kari Løvendahl Mogstad Kroppsklemma Hvordan være trygge og gode voksne for barn og unge i et kroppsfiksert samfunn. 240 s, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2017. Pris NOK 379 ISBN 978-82-02-52470-8 Mogstad...
Johanne Sundby
08.11.2016
Konner, Melvin Women after all Sex, evolution, and the end of male supremacy. 405 s. New York, NY: W.W. Norton & Company, 2016. Pris USD 17 ISBN 978-0-393-35231-3 Dette er en bok som forsøker å...
Johanne Sundby
09.08.2007
Austveg, B. Kvinners helse på spill Et historisk og globalt perspektiv på fødsel og abort. 200 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2006. Pris NOK 299 ISBN 978-82-15-00842-4 Her er et blikk på...
Johanne Sundby
03.04.2008
Våre erfaringer fra Gambia viser at det gjennom et langvarig og gjensidig forpliktende samarbeid er mulig å oppnå mye, selv uten bistandsmidler. Gambisk helsepersonell som har hatt studieopphold i...
Johanne Sundby
23.10.2008
Klepp, K-I Flisher, AJ Kaaya, SF Promoting adolescent sexual and reproductive health in East & Southern Africa 344 s, tab, ill. Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet, 2008. Pris SEK 320 ISBN 978-91-...
Johanne Sundby
14.08.2008
I henhold til WHO dør over en halv million kvinner av komplikasjoner til graviditet og fødsel hvert år. Flertallet av disse dør i u-land. Opptil 20 % av disse kvinnene dør av illegale og ukyndig...
Johanne Sundby
03.04.2008
Medikamentell abort har gjort det mulig å få utført abort i alle deler av landet og i ulike typer institusjoner med lav komplikasjonsrate og få medisinske og sosiale senvirkninger Indusert abort har...
Morten Lindbæk, Ivar Skeie, Johanne Sundby, Elisabeth Swensen, Einar Zwaig
11.06.2009
Svein Arne Riis døde 2.5. 2009 etter lang tids sykdom, 58 år gammel. Han var fra Fredrikstad, og spesialiserte seg i indremedisin og lungemedisin som han praktiserte ved sykehusene i Bodø, Sarpsborg...
Johanne Sundby
19.11.2009
Ett av FNs tusenårsmål er eksplisitt og spesifikt rettet mot mødredødelighet; det vil si kvinner som dør under svangerskap, fødsel, abort eller i den første måneden etter at graviditeten er avsluttet...
Johanne Sundby
22.06.2006
MacDonald, Theodore H. Third world health Hostage to first world wealth. 293 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe, 2005. Pris USD 65 ISBN 1-85775-769-6 Dette er et politisk dokument hvis hovedhensikt er å...
Johanne Sundby
26.01.2006
Uyterlinde, Judith Eggløsning En fortelling om lengselen etter et barn. 176 s. Oslo: Gyldendal, 2005. Pris NOK 249 ISBN 82 - 05 -34494 -9 Swain, Heather Luscious lemon 320 s. New York, NY: Downtown...
R. Elise B. Johansen, Asha Barre, Johanne Sundby, Siri Vangen
07.10.2004
Internasjonal migrasjon har ført til at norsk helsevesen i økende grad møter kvinner som er radikalt omskåret (infibulert). Infibulasjon kan sette dype mentale og kroppslige spor. De fleste...
Johanne Sundby
28.05.2003
Wamala, SP Lynch, J Gender and social inequities in health A public health issue. 266 s. Lund: Studentlitteratur, 2002. Pris SEK 299 ISBN 91-44-02202-6 Boken om kjønn og sosial ulikhet er en...
Johanne Sundby
10.10.2001
Å sette ”kjønn” på et problem er noe man ofte gjør når det dreier seg om kvinner: Det er mange sykmeldte og uføre kvinner i Norge. Mange kvinner lider av angst og depresjon. Beinskjørhet er et økende...
Sverre O. Lie, Dipali Gulati, Halvor Sommerfelt, Johanne Sundby
04.10.2011
Møtet i FNs generalforsamling i september 2000 er blitt historisk. Ved inngangen til et nytt årtusen samlet 189 stats- og regjeringsledere seg bak tusenårserklæringen. Tusenårsmålene har inspirert,...
Sverre O. Lie, Dipali Gulati, Halvor Sommerfelt, Johanne Sundby
04.10.2011
The Millennium Summit at the UN headquarters in September 2000 has passed into the annals of history. At the beginning of the new millennium, 189 heads of state and government reached agreement on...
Berit Austveg, Johanne Sundby
04.10.2011
Reproductive health pertains to aspects of health associated with love life and sexuality. In this area there are great social differences, and of the UN’s Millennium Development Goals (MDGs), least...
Mette Løkeland-Stai, Johanne Sundby
30.01.2000
Noreg ligg langt framme på verdsbasis når det gjeld rettar og sjansar for kvinna til å kontrollere sin eigen reproduktivitet og til å få utført ein abort. Likevel heftar det framleis mange moralske...
Johanne Sundby
20.02.2000
Spesielt i utviklingsland er operasjonell forskning nødvendig for å se om det vi faktisk foretar av intervensjoner, har den typen effekt vi ønsker. Jeg har vært i Maputo og på landsbygden i Mosambik...
Johanne Sundby
25.08.2005
helseorganisasjon, Verdens The world health report 2005 – make every mother and child count 229 s, tab, ill. Genève: WHO, 2005. Pris CHF 40 ISBN 92 - 4 - 156290-0 Dette er den årlige rapporten om...