Johanne Sundby

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Institutt for helse og samfunn

Medisinsk fakultet

Universitetet i Oslo

Forfatterbidrag: utforming, tolkning av data og revisjon av manus.

Johanne Sundby er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og professor emerita.

Artikler av Johanne Sundby
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media