()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Manglende likestilling og manglende frigjøring for kvinner i fattige land må fram i lyset.

  Vi tenker ofte at vi har kommet langt i likestillinga i Norge. Kanskje tenker vi at vi ikke trenger kvinnedagen 8. mars. Dessuten går det jo ikke helt bra for mannfolka heller – i hvert fall ikke for de mest marginaliserte av dem. For kvinner i andre land, derimot, særlig dem i fattige land, gjenstår mange kamper. Det må vi alle minne hverandre om.

  Kvinners skjebne generelt og kvinners helse spesielt, helt fra fødselen av, er knyttet sammen med kvinners reproduksjon og seksualitet. Med mer enn 25 års erfaring fra forskning og politisk arbeid for kvinners helse i fattige land føler jeg meg forpliktet til å fremme noen internasjonale paroler for dagen.

  Styrk unge jenters rettigheter! Nei til seksuelle overgrep mot og voldtekt av jenter! Det skal være trygt for jenter å ferdes i samfunnet uten å måtte dekke seg til eller ha med anstand. I land som Tanzania, Zambia og Uganda må mange jenter slutte på skolen om de blir gravide. Ofte blir de utsatt for vold, voldtatt eller utsatt for uønskede seksuelle tilnærmelser, kanskje mot penger de trenger til skolegang og daglig underhold. Søker de hjelp etter overgrep, er ikke hjelpen bra nok (1).

  Å gå gravid og føde i fattige land er fortsatt farlig

  Styrk seksualundervisningen og tilgangen til prevensjon for alle som er seksuelt aktive! God seksualundervisning må kobles sammen med helsetjenester og tilpassede prevensjonsmidler som ikke koster altfor mye. Også ugifte jenter må få gode helsetjenester. Kvinner må ha tilgang til god og riktig testing for seksuelt overførbare infeksjoner og lære hvordan man beskytter seg mot slike sykdommer. Det er ikke sant at seksualundervisning fører til mer uønsket seksuell aktivitet – tvert imot (2).

  Beskytt jenter mot omskjæring! Praksisen med omskjæring av jenter er på retur, men det er fremdeles altfor mange jenter som omskjæres. Kampanjer rettet mot religiøse ledere og lærere er vist å virke (3, 4).

  Gi bedre fødselshjelp der kvinnene bor! Å gå gravid og føde i fattige land er fortsatt farlig. Tradisjonell fødselshjelp bygges ned eller forbys. Mange jordmødre og sykepleiere er underbetalte, marginaliserte og umyndiggjorte, og ofte utbrente (5). Viktige livreddende tjenester som keisersnitt og blodtransfusjon utføres ikke, og transporten til et bedre utrustet sykehus kan være dyr, lang og kronglete. Ofte mishandles kvinner mens de er innlagt på sykehus, både verbalt og fysisk (6, 7).

  Liberal adgang til abort reduserer dødeligheten blant unge kvinner og fører ikke til flere aborter

  Styrk den mentale helsen til gravide og småbarnsmødre som er på flukt! Altfor mange kvinner har fødselsdepresjoner og føler avmakt, spesielt i konfliktsituasjoner der de har måttet forlate hjemmet sitt. Likevel har de hovedansvaret for familiens ve og vel. Covid-19-pandemien har også forverret situasjonen for svært mange (8). Situasjonen er prekær for kvinner som er på flukt i eget land eller oppholder seg i utenlandske flyktningleirer (9).

  Gi alle kvinner som trenger det, adgang til abort! Flere og flere land liberaliserer abortlovene sine, mens andre gjør det vanskeligere å få utført abort. Uønsket graviditet er vanlig. Liberal adgang til abort reduserer dødeligheten blant unge kvinner og fører ikke til flere aborter. Også helsetjenester knyttet til tiden etter en abort er viktige, f.eks. behandling for komplikasjoner etter illegal abort, veiledning om prevensjon og formidling av kunnskap om seksualitet (10).

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media