Johanne Sundby

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johanne Sundby

Johanne Sundby
15.12.2005
Seleksjon av foster på grunnlag av kjønn diskriminerer jenter og er uetisk. Den internasjonale gynekologforeningen FIGO diskuterer nå et resolusjonsforslag som går imot enhver bruk av medisinsk...
Johanne Sundby
17.03.2005
Tidsskriftet nr. 1/2005 bringer en redegjørelse for fire tilfeller der pasienten kommer til sykehus med noe uspesifikke symptomer. I alle tilfellene foreligger det en subaraknoidalblødning som...
Johanne Sundby
23.09.2010
Iversen, E. Skambitt Senvirkning og behandling av kvinner som har opplevd seksuelle overgrep. 125 s. Nestun: Folio forlag, 2010. Pris NOK 249 ISBN 978-82-92915-00-4 Dette er en liten selvbiografi...
Johanne Sundby
17.06.2011
Talle, Aud Kulturens makt Kvinnelig omskjæring som tradisjon og tabu. 172 s, ill. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2010. Pris NOK 300 ISBN 978-82-7634-801-9 Aud Talle har jobbet både med omskjæring og...
Johanne Sundby
17.06.2011
Foss, Nina Omskjæring. Stopp 211 s, tab, ill. Oslo: Cappelen akademisk forlag, 2010. Pris NOK 328 ISBN 978-82-02-31646-4 Dette er en bok som bygger på mange års erfaring i feltet med å forebygge...
Johanne Sundby
07.01.2011
helseorganisasjon, Verdens Women and health Today’s evidence, tomorrow’s agenda. 107 s, tab, ill. Genève: WHO, 2009. Pris CHF 30 ISBN 978-92-4-156385-7 En liten, rødfiolett bok uten forsidebilde,...
Johanne Sundby, Robin Broadhead
01.11.2011
Norad og den norske ambassaden i Malawi har i mange år støttet utdanningen av malawiske leger ved å bygge opp et eget medisinsk fakultet i landet. I over ti år har Norge vært en avgjørende...
Berit Austveg, Johanne Sundby
04.10.2011
Reproduktiv helse dreier seg om helseaspektene knyttet til kjærlighetsliv og seksualitet. Her finnes store sosiale helseforskjeller, og FNs tusenårsmål nr. 5, som omhandler reproduktiv helse, er det...
Johanne Sundby
10.01.2012
Magnus Røger & Håkon Bleken har i Tidsskriftet nr. 23/2011 et kritisk innlegg til en kronikk av Berit Austveg og undertegnede ( 1 , 2 ). Vi har noen kommentarer til deres fremstilling. Vi driver...
Johanne Sundby
11.12.2012
Jeg er glad for at det er kommet en liste over viktige medisiner og utstyr til å redde kvinner og barn, slik Lie og medarbeidere beskriver det i Tidsskriftet nr. 19/2012 ( 1 ). Allikevel er jeg nokså...
Johanne Sundby
25.06.2013
Naveen, Mala Den globale baby Det norske surrogatieventyret i India. 238 s. Oslo: Aschehoug, 2013. Pris NOK 349 ISBN 978-82-03-29336-8 Reproduksjonsteknologien er et av de områdene der pasienters...
Johanne Sundby
05.02.2013
LeVine, Robert A. LeVine, Sarah Schnell-Anzola, Beatrice Literacy and mothering How women’s schooling changes the lives of the world’s children. 199 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012...
Johanne Sundby
03.09.2013
I Tidsskriftet nr. 11/2013 skriver Sigrun Møgedal om helsebistand og helseutvikling ( 1 ). Det er blitt vanskeligere, ikke lettere, å lage global helsekunnskap og sette den ut i livet. Dialogen...
Johanne Sundby
25.02.2014
Solberg, Kristin Livets skole Historien om de afghanske kvinnene som risikerer alt for å redde liv. 305 s. Oslo: Aschehoug, 2013. Pris NOK 349 ISBN 978-82-03-29341-2 Vi har hørt historier om kvinners...
Johanne Sundby
15.12.2015
Krakauer, Jon Missoula Rape and the justice system in a college town. 384 s. New York, NY: Doubleday, 2015. Pris USD 29 ISBN 978-0-38553873-2 Dokumentarskribenten og journalisten Jon Krakauer har...
  •