Jo-Inge Myhre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jo-Inge Myhre

Jo-Inge Myhre, Unni Gopinathan
26.08.2010
Verdens helseorganisasjon (WHO) lanserte i januar 2009 en sjekkliste for trygg kirurgi gjennom en artikkel i New England Journal of Medicine. Sjekklisten fikk mye oppmerksomhet verden over, og kort...
Unni Gopinathan, Jo-Inge Myhre, Kristine Husøy Onarheim
26.08.2010
Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) dør ti millioner mennesker årlig grunnet manglende tilgang til behandling for sykdommer det eksisterer medisiner til ( 1 ). En av de mest fremtredende årsakene...
Jo-Inge Myhre
26.08.2010
Økt aktivitet på flere områder krever en effektiv tillitsvalgtopplæring. Det er vesentlig for å kunne opprettholde og øke aktiviteten til foreningen. 1.1. 2009 fusjonerte Norsk medisinstudentforening...
Jo-Inge Myhre
26.08.2010
Pasientsikkerhet og forbedringskunnskap har de senere årene fått økt oppmerksomhet, både på den internasjonale arenaen og i de regionale helseforetakenes strategier. Oslostudentene sammen med...
Jo-Inge Myhre
28.05.2013
Varian, Frances Cartwright, Lara The situational judgement test at a glance 91 s, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. Pris GBP 23 ISBN 978-1-1184-9098-3 Som en del av tilsettingsprosessen for...
Jo-Inge Myhre
25.06.2013
Barraclough, Kevin Toit, Jenny du Budd, Jeremy Avoiding errors in general practice 182 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 30 ISBN 978-0-470-67357-7 Raine, Joseph E. Williams,...
Jo-Inge Myhre
19.08.2014
Reason, James A life in error From little slips to big disasters. 133 s, ill. Farnham: Ashgate Publishing, 2013. Pris GBP 13 ISBN 978-1-4724-1841-8 Psykologen James Reason har gjennom de siste 20...
Jo-Inge Myhre
10.03.2015
Merlino, Joseph P. Omi, Joanna Bowen, Jill Lean behavioral health The Kings County Hospital story. 261 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris GBP 35 ISBN 978-0-19-998952-2 Lean...