Jensen P

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jensen P

Jensen P, Roald B
20.02.1999
Universitetene kritiseres for å være for eksamenssentrerte. Mye av kritikken begrunnes med at mange kandidater som består eksamen, ikke har fått med seg viktige sider av selve fagforståelsen (1). Vi...
Jensen P, Nesland JM
10.02.1999
Forskningsformidling er i tillegg til forskning og undervisning en hovedoppgave for de medisinske fakultetene. En særlig viktig målgruppe for denne formidlingen er leger i klinisk praksis. Når...
Jensen P
10.12.1998
Piercing kalles det på godt norsk når metallsmykker - ringer, nåler, staver og liknende - bæres i hull gjennom nese, leppe, tunge, brystvorte, navle eller kjønnsorgan (1, 2). Piercing har eksistert i...
Jensen P, Austad J
10.09.1998
Helse- og laboratoriepersonell er høyrisikogrupper for utvikling av lateksallergi. Pasienter med myelomeningocele og urogenitale misdannelser og ansatte i gummiindustrien er også særlig utsatt for...
Jensen P
30.06.1998
Ultrafiolett stråling (UV-stråling) fra solen er en viktig årsak til hudkreft. Intermitterende soleksponering med høy intensitet og gjentatte solforbrenninger disponerer for utvikling av malignt...
Jensen P
10.01.1998
Å være vitenskapsmann gav en gang prestisje og innflytelse. Folk lyttet til det du hadde å si. Forskningsinstitusjonene hadde høy grad av autonomi. Lønningene for forskerne var gode. Professorene...
Jensen P
20.09.1997
Sammendrag En allmennpraktiker kan med enkle midler og minimalt utstyr effektivt behandle en rekke vanlig forekommende hudtumorer. I denne artikkelen beskrives bruk av kyrette til behandling av bl.a...
Jensen P
30.08.1997
Hudsykdommer er sjelden livstruende, men kan representere en vesentlig belastning for pasientenes sosiale og yrkesmessige funksjon og for deres selvbilde. Derfor er det viktig at allmennpraktikerne...
Jensen P
10.04.1997
Særavtalene for underordnede sykehusleger har i mange år hjemlet lokale avtaler om tjenesteplaner som overskrider arbeidsmiljølovens bestemmelser om vakters og totalarbeidstidens varighet. Det har...
Jensen P
20.09.1996
Leger ved norske sykehus markerte seg sterkt denne våren. Oppsigelser av lokale avtaler om forlenget arbeidstid (F-plan), overtidsnekt, strid om ledelses- og ansvarsforhold og flere andre saker...