Bruk av kyrette ved behandling av hudtumorer

Jensen P Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


En allmennpraktiker kan med enkle midler og minimalt utstyr effektivt behandle en rekke vanlig forekommende hudtumorer. I denne artikkelen beskrives bruk av kyrette til behandling av bl.a. seboreiske vorter, vanlige vorter og mollusker. Dessuten omtales bruk av kyrette ved behandling av basalcellekarsinom, en behandling som vanligvis bare gjøres av hudspesialist.

Anbefalte artikler