Jens Ivar Brox

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jens Ivar Brox

Niels Gunnar Juel, Stein Jarle Pedersen, Kaia Beck Engebretsen, Kjetil Gundro Brurberg, Ole Marius Ekeberg, Silje Endresen Reme, Jens Ivar Brox, Bård Natvig
08.04.2019
Vi har laget en retningslinje for håndtering av atraumatiske skuldersmerter i primærhelsetjenesten. Vi legger vekt på god kommunikasjon for å skape trygghet, å gjøre enkel klinisk undersøkelse, å...
Jens Ivar Brox
13.12.2007
Manipulasjon og ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID) er anbefalt ved akutte ryggsmerter. En ny studie av høy metodisk kvalitet bidrar til å svekke anbefalinger gitt i nasjonale...
Even Lærum, Kjersti Storheim, Jens Ivar Brox
18.10.2007
Nye nasjonale kliniske og tverrfaglige retningslinjer for korsryggssmerter med og uten nerverotaffeksjon er nylig utgitt i et samarbeid mellom Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser (...
Jens Ivar Brox
14.02.2008
Studien til Hancock og medarbeidere ( 1 ) kan ikke brukes til å dokumentere at visse behandlingsteknikker hjelper noen, men ikke alle, og at noen vonde rygger blir helt bra av seg selv etter 14 dager...
Niels Gunnar Juel, Jens Ivar Brox, Kjersti Thingnæs, Reidar Bjørnerheim, Pia Bryde, Karen Villersø, Svend Aakhus
04.12.2008
I en norsk referansepopulasjon angir 85 % plager fra muskel- og skjelettsystemet, 50 % plager fra nakke eller skulder og 20 % fra arm eller hånd siste år ( 1 ). Prevalensen for skuldersmerter er...
Even Lærum, Jens Ivar Brox, Erik L. Werner
18.11.2010
Rygglidelser representerer et stort helse- og samfunnsmedisinsk problem og er en utfordring for klinikerne som skal håndtere ryggpasienter ( 1 ). Det er vist i flere studier fra inn- og utland at ca...
Jens Ivar Brox, Per Sunde, Cecilie Piene Schrøder, Kaia Engebretsen, Øystein Skare, Ole Marius Ekeberg, Niels Gunnar Juel
04.11.2010
Skuldersmerter forekommer hyppig. I løpet av et år har 46 – 47 % av befolkningen slike smerter over et kortere eller lengre tidsrom ( 1 ). De fleste oppsøker ikke lege eller annen behandler...
Jens Ivar Brox
02.12.2010
Fadnes, Britt Leira, Kirsti Brodal, Per Læringsnøkkelen Om samspillet mellom bevegelser, balanse og læring. 195 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2010. Pris NOK 259 ISBN 978-82-15-01372-5...
Jens Ivar Brox, Per Sunde, Cecilie Piene Schrøder, Kaia Engebretsen, Øystein Skare, Ole Marius Ekeberg, Niels Gunnar Juel
04.03.2011
Vi takker for kommentarer og beklager at ikke Cyriax er referert for sin beskrivelse av kapsulært mønster. I artikkelen konkluderte vi med at klassifisering basert på kliniske enkelttester og...
Erik L. Werner, Jens Ivar Brox, Even Lærum
09.08.2011
Håkon Lie er en nestor i norsk ryggmedisinsk miljø og initierte i sin tid opprettelsen av den tverrfaglige Norsk Forening for Ryggforskning. Med denne bakgrunnen er det vanskelig å forstå at han i...
Jens Ivar Brox
29.11.2011
Håkon Lie hevder i Tidsskriftet nr. 20/2011 at forfatterne av retningslinjene for korsryggssmerter ikke mener at 85 % av pasientene har uspesifikke ryggsmerter ( 1 ). Han kritiserer undertegnede for...
Jens Ivar Brox
15.11.2011
Overvurdering av effekt, manglende rapportering av komplikasjoner og finansielle transaksjoner er avdekket i det som beskrives som den største skandalen i amerikansk ryggmedisin gjennom tidene...
Jens Ivar Brox
26.11.2013
Abernethy, Bruce Kippers, Vaughan Hanrahan , Stephanie J. Biophysical foundations of human movement 3. utg. 394 s, tab, ill. Leeds: Human Kinetics, 2013. Pris GBP 54 ISBN 978-1-4504-3165-1 I denne...