Jak Jervell

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jak Jervell

Akhtar Hussain, Bjørgulf Claussen, Gerd Holmboe-Ottesen, Jak Jervell
15.01.2009
Norge er på verdenstoppen når det gjelder utviklingshjelp. Likevel bidrar vi lite til global helseforskning. Regjeringen har nylig trappet opp slik forskning i vesentlig grad. Spørsmålet er hva de...
Jak Jervell
01.07.2004
Nylig hadde kolleger en stor annonse i Dagbladet der de gav uttrykk for bekymring vedrørende underminering av samfunnets og pasientenes tillit til legenes habilitet, sykeliggjøring av stadig flere...
Jak Jervell
23.01.2003
Sobel, BE Schneider, DJ Medical management of diabetes and heart disease 293 s, tab, ill. New York, NY: Marcel Dekker, 2002. Pris USD 125 ISBN 0-8247-0745-1 Diabetes mellitus og metabolsk syndrom...
Jak Jervell
23.01.2003
Skafjeld, A Diabetes Grunnbok for sykepleiere og annet helsepersonell. 183 s, tab, ill. Oslo: Akribe, 2002. Pris NOK 230 ISBN 82-7950-075-8 En bok om diabetes beregnet på helsepersonell, særlig...
Kåre I. Birkeland, Tor Claudi, Viggo Hansteen, Kristian F. Hanssen, Ingvar Hjermann, Trond Jenssen, Jak Jervell, Ingrid Os
10.09.2000
Den vanligste årsaken til for tidlig død blant pasienter med diabetes er hjerte- og karsykdommer, og forekomsten av slike sykdommer er flere ganger så høy hos diabetikere som hos ikke-diabetikere (1...
Valdemar Grill, Tor Claudi, Ivar Følling, Trond Jenssen, Kristian Hanssen, Jak Jervell
20.06.2000
Diabetes mellitus er karakterisert av kronisk hyperglykemi. Hyperglykemi kan gi symptomer som tørst, polyuri, tretthet, men kan også være uten symptomer. Diagnosen må stilles ut fra...
Jak Jervell
20.09.2000
Det er de siste årene kommet to beregninger (1, 2) over antall personer med diabetes i verden. Begge benytter som bakgrunn epidemiologiske undersøkelser foretatt i svært mange land, basert på en...
Jak Jervell
06.01.2005
Christophersen, Yngvar Diabetes for livet – aldri fred å få? Lev bedre med diabetes. 224 s, tab. Gjettum: Diabetes for livet, 2004. Pris NOK 298 ISBN 82-996870-0-4 Gode bøker er det mange av. Noen...
Jak Jervell
17.02.2005
Vi må vi ikke stoppe arbeidet med å hindre hjerte- og karsykdom, men utnytte ny kunnskap og nye muligheter optimalt. De nye europeiske retningslinjene er et godt utgangspunkt. Ifølge Statistisk...
Jak Jervell
01.07.2010
Litsfeldt, L-E. Diabetes – nei takk! Den naturlige måten med LCHF. 153 s, ill. Oversatt fra svensk av Mette-Cathrine Jahr. Oslo: Cappelen Damm, 2010. Pris NOK 269 ISBN 978-82-02-30852-0 LCHF stammer...
Jak Jervell
17.06.2011
Alvarsson, Michael Brismar, Kerstin Viklund, Gunnel Diabetes 176 s, tab, ill. Stockholm: Karolinska Institutet University Press, 2010. Pris SEK 198 ISBN 978-91-85565-42-9 En ny, kort bok om diabetes...
Jak Jervell
20.05.2011
Holt, Tim Kumar, Sudhesh Diabetes fra A til Z 149 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2010. Pris DKK 300 ISBN 978-87-7749-554-0 Denne nyttige boken er en oversettelse av den engelske ABC of...
Jak Jervell
06.09.2011
Levy, David Type 1 diabetes 175 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 13 ISBN 978-0-19-955321-1 Når man skal vurdere en slik bok, er det en del ting man sjekker om er med, og...
Jak Jervell
17.09.2013
Alvarsson, Michael Brismar, Kerstin Viklund , Gunnel Diabetes 3. utg. 187 s, tab, ill. Stockholm: Karolinska Institutet University Press, 2013. Pris SEK 222 ISBN 978-91-85565-62-7 Dette er tredje...
Jak Jervell
14.01.2014
Greenburg, Riva Diabetes do’s & how-to’s Small yet powerful steps to take charge, eat right, get fit, and stay positive. 273 s, ill. Brooklyn, NY: SPI Management LLC, 2013. Pris USD 17 ISBN 978-0...