Diabetes på svensk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Alvarsson, Michael

  Brismar, Kerstin

  Viklund , Gunnel

  Diabetes

  3. utg. 187 s, tab, ill. Stockholm: Karolinska Institutet University Press, 2013. Pris SEK 222

  ISBN 978-91-85565-62-7

  Dette er tredje utgave av en bok om diabetes utgitt i serien Karolinska Instituttets Forskare Skriver. Serien er populærvitenskapelig og må antas å være skrevet for den opplyste allmennheten. Denne boken er antakelig beregnet spesielt for dem som har diabetes. Den er på svensk, og første utgave kom i 2010.

  Som sist starter forfatterne godt med et svært engasjerende kapittel, Att få diabetes, hvor personer og foreldre til barn som har fått diabetes, forteller om sine erfaringer. De skiller godt mellom type 1- og type 2-diabetes.

  De skriver også svært godt og mye om blodsukkerkontroll og behandling. Da jeg anmeldte første utgave, skrev jeg at målet med behandlingen skal være et godt og langt liv, og det mener vi vel fortsatt. Etter min mening legger de fortsatt for liten vekt på alle de andre risikofaktorene for tidlig død av hjerte- og karsykdom. Det er bedre nå, men fortsatt i underkant. Behandlingsmålene for HbA1c, blodtrykk og kolesterol er kommet med, men kunne gjerne fått mer plass.

  Det er også snaut om graviditet ved diabetes. Det er viktig at alle kvinner i fertil alder med diabetes er godt orientert om hvordan de skal få hjelp før, under og etter svangerskapet.

  Kapitlene om behandling er gode og praktiske. Spesielt interessant for en norsk leser er de siste kapitlene om svenske forhold, om hvilken hjelp folk med diabetes får i Sverige, om fremtidsperspektiv, om svensk diabetesforskning og om det svenske diabetesforbundet. Kapitlet om mat, drikke og mosjon ved diabetes er svært godt, og forfatterne omtaler noen av de spesielle diettene som er kommet de siste årene: lavkarbodietter (Atkins), Montignac-dietten, steinalderdietter m.m.

  Sist skrev jeg at Helsedirektoratets Diabetes – forebygging, diagnostikk og behandling, med den norske brukerversjonen, er bedre egnet både for behandlere og dem som har diabetes. Det mener jeg faktisk fortsatt. Denne lille boken kan imidlertid nytes med glede av spesielt interesserte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media