For dem som har diabetes – og også for dem som hjelper dem

Jak Jervell Om forfatteren
Artikkel

Greenburg, Riva

Diabetes do’s & how-to’s

Small yet powerful steps to take charge, eat right, get fit, and stay positive. 273 s, ill. Brooklyn, NY: SPI Management LLC, 2013. Pris USD 17

ISBN 978-0-9822906-1-3

«Diabetes education has become not an element of the treatment, but the treatment itself», skrev Joslin for mange år siden. I dag er det vanlig å fremheve at den som har diabetes, er det viktigste medlemmet i behandlingsteamet. Behandlingen foregår hele tiden, og det er også den som har diabetes, som må unngjelde hvis behandlingen er dårlig. Det er gjennom tidene skrevet tallrike artikler og bøker som skal hjelpe den som har diabetes til å behandle sin sykdom best mulig. Denne er fra USA og skrevet litt etter den modellen som kalles For Dummies. Faglig kvalitet er likevel høy, og boken er klok, informativ og samtidig lettlest. Den er rikelig og morsomt illustrert.

Jeg har lyst til å sitere: «I once went on a long weekend with two female friends who also have type 1 diabetes. We each ate exactly the same meals and did the same exercise, and we each got different numbers checking our blood sugar throughout the day. There is no value in comparing yourself to others, honestly, it bummed you in high school and will only confuse you now.» For å si det på norsk, alle med diabetes må selv finne ut hva som passer for seg og sin diabetes.

Er det noe jeg savner? Egentlig ikke. Hun skriver godt om svangerskap, om hvordan man skal bruke helsetjenesten, om hvilke prøver som bør tas regelmessig, inklusive mikroalbumin og andre risikofaktorer for hjertesykdom. Det blir også sagt klart fra at det ikke er lurt å røyke. Denne boken passer nok best for mennesker med type 1-diabetes, men vil også være nyttig for dem med type 2. For oss i Norge tror jeg at vi som hjelper folk med diabetes, kanskje vil ha størst glede av å lese boken og ha den tilgjengelig når vi forbereder undervisning.

I Norge har vi i dag en brukerversjon av de kliniske retningslinjene for diabetes, utgitt i samarbeid mellom Helsedirektoratet og Diabetesforbundet. Den har en helt annen form, men gir de samme rådene. Personlig ville jeg foretrekke den, men jeg tror at mange pasienter med gode engelskkunnskaper ville ha større nytte og glede av Diabetes Do’s & How-To’s.

Anbefalte artikler