Ivar Otto Gjerde

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ivar Otto Gjerde

Ivar Otto Gjerde, Nina Aarskog, Christian Vedeler
10.02.2001
Arvelige polynevropatier er relativt vanlig forekommende. I Håvard Skres arbeid fra Vestlandet i 1960-årene var prevalensen av Charcot-Marie-Tooths polynevropati ca. 40/100 000 (1). I de senere år er...
Marte-Helene Bjørk, Ivar Otto Gjerde, Charalampos Tzoulis, Rune Johan Ulvik, Laurence Albert Bindoff
25.08.2015
A healthy man in his late 30s was found to have elevated ferritin levels, which raised suspicion of haemochromatosis. He was treated for many years with phlebotomy, but in his 50s developed...
Ivar Otto Gjerde, Marte Helene Bjørk
17.06.2014
A woman in her 80s was found on the floor of her home. She was hypothermic, confused and had neck pain. The ambulance team observed spasms in her right leg. The patient experienced transient...
Marte Helene Bjørk, Ivar Otto Gjerde
02.09.2014
Kjell Arne Kvistad har rett i at et T2 vektet bilde antagelig ville ha vist medullakompresjon bedre. Vi er også enige i at myelopati er en klinisk diagnose. Vår hensikt med kasuistikken var nettopp å...
Marte-Helene Bjørk, Ivar Otto Gjerde, Charalampos Tzoulis, Rune Johan Ulvik, Laurence Albert Bindoff
25.08.2015
A healthy man in his late 30s was found to have elevated ferritin levels, which raised suspicion of haemochromatosis. He was treated for many years with phlebotomy, but in his 50s developed...
Jone Furlund Owe, Halvor Næss, Ivar Otto Gjerde, Jørn Eilert Bødtker, Ole-Bjørn Tysnes
09.02.2016
The reported prevalence of CFS/ME is 0.2 – 3 % ( 7  –  9 ). In the period from 2008 – 12, 5 809 persons in Norway received the ICD-10 diagnosis G93.3 ( 10 ). This figure will include patients with...
Jone Furlund Owe, Halvor Næss, Ivar Otto Gjerde, Jørn Eilert Bødtker, Ole-Bjørn Tysnes
09.02.2016
Kronisk utmattelse (fatigue) er en diagnostisk utfordring i primær- og spesialisthelsetjenesten. Det er rapportert at 11,4 % av befolkningen er i en slik tilstand i over seks måneder ( 1 )...
Ellen Merete Hagen, Ivar Otto Gjerde, Christian Vedeler, Nils Hovdenak
30.04.2000
Vi er glad for interessen for vår artikkel. Bøhmer peker på viktige forhold i bedømmelsen av vitaminstatus og vitaminbehandling. Vårt presisjonsnivå har ikke vært høyt nok i angivelsen av verdiene...
Ellen Merete Hagen, Ivar Otto Gjerde, Christian Vedeler, Nils Hovdenak
20.02.2000
Cøliaki er en T-cellemediert immunologisk sykdom i tynntarmen, karakterisert ved svinn av tarmtottene, hyperplasi av kryptene og infiltrasjon av lymfoid vev i mucosa. Nevrologiske tilstander ved...
Ivar Otto Gjerde, Marte Helene Bjørk
17.06.2014
En kvinne i 80-årene ble funnet på gulvet i sitt hjem. Hun var hypoterm, forvirret og hadde smerter i nakken. Ambulansepersonalet observerte rykninger i høyre bein. Pasienten fikk forbigående...
Marte-Helene Bjørk, Ivar Otto Gjerde, Charalampos Tzoulis, Rune Johan Ulvik, Laurence Albert Bindoff
25.08.2015
En frisk mann fikk i slutten av 30-årene påvist forhøyet ferritinnivå, noe som ga mistanke om hemokromatose. Han ble i mange år behandlet med årelating. I 50-årsalderen fikk han progredierende...
Jone Furulund Owe, Halvor Næss, Ivar Otto Gjerde, Jørn Eilert Bødtker, Ole-Bjørn Tysnes
05.04.2016
Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 227 – 32 I Tidsskriftet nr. 3/2016 s. 229 i tabell 3 er spredning for FSS-skår byttet om for gruppene «Postinfeksiøs utmattelse» og «Ikke CFS/ME/G93.3». Korrekte...