Inger Sandanger

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inger Sandanger

Inger Sandanger
22.04.2004
Garde, Karin Køn, psykisk sygdom og behandling 196 s. København: Hans Reitzels forlag. Pris DKK 225 ISBN 87-412-2420-5 Karin Garde, overlege ved St Hans Hospital i Roskilde og med lang...
Inger Sandanger
04.02.2011
Kohen, Dora Oxford textbook of women and mental health 333 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris CHF 56 ISBN 978-0-19-921436-5 Intet kan forstås uten sammenlikningsgrunnlag. Denne...
Inger Sandanger
21.02.2012
Thornicroft, Graham Szmukler, George Mueser, Kim T. Oxford textbook of community mental health 392 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 85 ISBN 978-0-19-956549-8 Dette er...
Inger Sandanger
21.08.2012
Sletteland, Nina Donovan, Ruth Marie Helsefremmende lokalsamfunn 234 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2012. Pris NOK 325 ISBN 978-82-05-41068-8 Gjennom 14 velskrevne kapitler følger vi...