Inger Sandanger

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Inger Sandanger er ph.d. og pensjonert spesialist i psykiatri.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Inger Sandanger
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media