Bredde og dybde

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kohen, Dora

  Oxford textbook of women and mental health

  333 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris CHF 56

  ISBN 978-0-19-921436-5

  Intet kan forstås uten sammenlikningsgrunnlag. Denne boken med utgangspunkt i kvinner er en glimrende psykiatrisk lærebok som setter sammen biologi, psykologi, sosiologi/sosiale forhold og tro/kultur i sin forståelse av psykiske lidelser. 56 bidragsytere, i alt vesentlig fra Storbritannia, har i 35 kapitler fordelt på seks emneområder reist en bauta over den nå avdøde redaktøren. De har virkelig lyktes i å hedre hennes minne.

  I første del konsentrerer forfatterne seg om grunnleggende aspekter for psykisk helse, med kvinner som utgangspunkt. Stigma, vold, etnisitet, kjønnsforskjeller, seksuell identitet, tilknytning, foreldrerollen og det å være omsorgsperson blir godt belyst. Hele tiden benytter de epidemiologiske data, biologiske forskningsfunn og andre relevante data, som kanskje ikke alltid er de første man tenker på. Kvinner og menns uunngåelige samhørighet, og barnas likeledes utvikling, avhengig av de voksne, er stadig med.

  Del to har kliniske kapitler. Epidemiologisk sett er forekomsten av schizofreni, alvorlig bipolar lidelse og tvangslidelser likt fordelt mellom kvinner og menn, selv om utformingen kan være ulik. Angst, depresjon og bordeline personlighetstrekk finnes hos en overvekt av kvinner. Hvorfor det, og hvordan behandle tilstandene? Her er det mye å velge mellom, og en god oversikt. Særlig kapitlene om behandling av borderline og selvskading er inspirerende. Avsnittet om perinatale lidelser er en kraftig påminnelse om et ofte forsømt område. Den svakeste delen er kapitlene om rusmisbruk.

  Forfatterne skriver fengende om spiseforstyrrelser, posttraumatisk stresslidelse, selvskading, suicid og medisinsk uforklarte symptomer i del tre. Del fire handler om betydningen for neste generasjon av foreldres psykiske lidelser, del fem om lærevansker og intellektuell funksjonshemning. Til sist er det et avsnitt om (britisk) lovgivning og retning videre, med kvinners psykiske helse som utgangspunkt

  Det er gode overskrifter, korte avsnitt og mange referanser. Forfatterne nevner aktuelle spørreskjemaer og gir oversikt over forskjellige måter å forstå lidelser eller fenomener på, og forskjellige måter å møte dem på.

  Alt i alt er dette en bok hvor man setter sammen filosofiske, sosiale og naturvitenskapelige rammer om menneskenes liv og mentale helse fra fødsel til alderdom og død.

  I en tid med økende standardisering og bruk av strukturerte skjemaer til diagnose, forståelse og behandling kan denne boken bidra til at den enkelte helsearbeideren beholder perspektiv og dybdesyn. Boken beriker, pirrer nysgjerrigheten og stimulerer til å tenke selv.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media