Inger Johanne Øien

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inger Johanne Øien

Inger Johanne Øien
09.02.2006
Spesialistreglene avkrever godkjente utdanningsinstitusjoner en årlig rapportering om utdanningsvirksomheten. Legeforeningen har nå innført elektronisk rapportering gjennom SERUS (system for...
Inger Johanne Øien
12.08.2004
Rapporter fra 816 utdanningsavdelinger ved norske sykehus bekrefter den positive tendensen om at de formelle spesialistreglene overholdes i økende grad. Spesialistreglene avkrever at godkjente...
Inger Johanne Øien
28.08.2003
Helseforetaksreformen, veiledning av leger under spesialisering og spesialitetsstruktur var blant temaene på spesialitetsrådets årlige seminar om spesialistutdanningen for leger. Hans Kristian Bakke...
Inger Johanne Øien
20.08.2002
Ragna Valen, avdelingssjef i Norges Forskningsråd, område Medisin og helse, viste til at Norge sammenliknet med de andre nordiske landene har de laveste utgiftene til forskning og utvikling innen...
Inger Johanne Øien
30.01.2001
I de generelle bestemmelser for spesialistutdanningen § 9 er alle utdanningsinstitusjoner pålagt en årlig rapportering om sin utdanningsvirksomhet. Rapportene vil bli vurdert av spesialitetskomiteen...
Inger Johanne Øien
30.06.2001
I Tidsskriftet nr. 16/2001 side 1976 tredje spalte skal det stå: Den europeiske legeorganisasjon (Standing Committee of European Doctors, CP) er en paraplyorganisasjon for den medisinske profesjon i...
Inger Johanne Øien
20.06.2001
Dette var temaer som ble tatt opp på spesialitetsrådets årlige seminar på Soria Moria konferansesenter 8. og 9. mai. Etikk, holdninger, evner og ferdigheter til kommunikasjon er, i tillegg til det...
Inger Johanne Øien
10.02.2001
Den obligatoriske undervisningen ved avdelingen er et verdifullt element i spesialistutdanningen som må styrkes og utvikles. Etablering av fleksibel undervisning må være motivert ut fra ønsket om å...
Inger Johanne Øien, Einar Skoglund, Utdanningsavdelingen
30.06.2000
En overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper innen helsevesenet og for veterinærer (1) gir nordiske leger med spesialistgodkjenning fra ett nordisk land rett til å ha med...
Inger Johanne Øien
10.08.2000
Dagens utfordringer for legene og Legeforeningen, forventninger til legespesialisten, arbeidet med utviklingen av spesialistutdanningen og klinisk etikk stod på dagsordenen. – For Legeforeningen er...
Inger Johanne Øien
30.11.2000
Trine Finnes & Siv Fredly & Roald Torp tar opp det tyske kravet til ”Arzt im Praktikum” (AiP) før tysk autorisasjon. De ser det som urimelig at denne tjenesten ikke skal telle som ledd i...