Inge Rasmus Groote

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inge Rasmus Groote

Inge Rasmus Groote
30.10.2018
Artificial intelligence is hammering on the doors of the Radiology Department. Should we let it enter? Photo: J.A. Kamfjord The dream of constructing artificial people was well described in Greek...
Inge Rasmus Groote
30.10.2018
Kunstig intelligens hamrer på dørene til radiologisk avdeling. Skal den slippes inn? Foto: J.A. Kamfjord Drømmen om å kunne konstruere kunstige mennesker er allerede godt beskrevet i den greske...
Inge Rasmus Groote
24.01.2017
Kvaliteten på laboratorieanalysar i primærhelsetenesta blir betre ved å delta i eit nasjonalt kvalitetssystem over tid. Det syner ein ny norsk studie. Frå venstre Anne Stavelin, Tone Bukve, Sverre...
Inge Rasmus Groote
20.10.2015
Bruk av p-piller har forhindret svært mange tilfeller av endometriekreft. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Østrogeninnholdet i p-piller er blitt gradvis redusert på grunn av flere velkjente...
Inge Rasmus Groote
02.06.2015
Tobakksrøyking gir overdødelighet ved en rekke tilstander som tidligere ikke har vært forbundet med røyking. Dette viser en stor epidemiologisk studie fra USA. Illustrasjonsfoto: Scanpix Det er...
Inge Rasmus Groote
02.06.2015
En ny klasse antibiotika, teixobactin, dreper grampositive bakterier uten tegn til resistensutvikling. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Utviklingen av antibiotikaresistens er en alvorlig...
Inge Rasmus Groote
03.11.2015
Cancer pancreas kan oppdages i tidlig fase ved å måle tre proteiner i urin. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Pancreaskreft har oftest en dårlig prognose, fordi diagnosen vanligvis stilles...
Inge Rasmus Groote
22.09.2015
Risikoen for død er mangedoblet dersom man har AD/HD, viser en dansk studie. AD/HD er forbundet med flere faktorer som kan øke risikoen for død. I en prospektiv registerstudie av 1,92 millioner unge...
Inge Rasmus Groote
25.08.2015
Dyp hjernestimulering i basalgangliene kan gi god symptomkontroll ved alvorlig Tourettes syndrom. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Dyp hjernestimulering er en etablert behandling av flere...
Inge Rasmus Groote
25.08.2015
Undervektige blir oftere demente, og overvekt synes å gi relativ beskyttelse mot å utvikle demens, ifølge en nylig publisert studie. Demens og fedme er vanlige tilstander som øker i forekomst, og det...
Inge Rasmus Groote
19.05.2015
Cytisin, som finnes i gullregn, er en billig og effektiv medisin for røykeslutt, ifølge en ny studie. Illustrasjonsfoto: Rafael Campillo/NTB scanpix Det finnes flere legemidler som kan være til hjelp...