Holtedahl KA

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Holtedahl KA

Holtedahl KA, Bø B, Hansen AH, Hensrud A, Johansen M-L, Prydz P, Thorsen T, Thorvaldsen SN, Bentzen N
20.08.1999
Sammendrag Kliniske ferdigheter, så som anamneseopptak og praktisk undersøkelse av pasienter, utvikles gradvis i løpet av studieårene. Vi har nylig innredet et modellallmennpraktikerkontor i...
Maltau JM, Verelst M, Holtedahl KA, Due J
20.06.1999
Sammendrag De metoder som til nå har vært benyttet ved operativ behandling av stressinkontinens hos kvinner er relativt ressurskrevende og krever sykehusinnleggelse. I perioden 1996 til 1998 ble 84...
Holtedahl KA
10.06.1997
Kreftpoliklinikker er ett av flere tiltak som kan bedre smertebehandling og terminalomsorg for kreftpasienter. I Buskerud har en ny poliklinikk bidratt til at primærlegene oppfatter kreftomsorgen som...
Holtedahl KA, Johnsen R
20.04.1997
Sammendrag En kartlegging av allmennpraktikeres praksisprofil ble utført i 30 europeiske land i 1993. Norske resultater presenteres her. 164 primærleger under 70 år, 51% av et tilfeldig utvalg,...
Johnsen R, Holtedahl KA
20.04.1997
Sammendrag I en undersøkelse av norske allmenn-praktikeres praksisprofil i 1993, besvarte 164 (51% av et tilfeldig utvalg) et spørreskjema og 147 førte i tillegg en ukes arbeidsdagbok over ulike...