Arbeidstid og produksjon av kurative tjenester i allmennpraksis i 1993

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I en undersøkelse av norske allmenn-praktikeres praksisprofil i 1993, besvarte 164 (51% av et tilfeldig utvalg) etspørreskjema og 147 førte i tillegg en ukes arbeidsdagbok over ulike hovedaktiviteter gjennom døgnet.

  Menn hadde lengre arbeidsuke enn kvinner og privatpraktiserende lengre enn fastlønte leger. Fastlønte leger bruktemer tid til vakt. Flere kvinner hadde deltidsarbeid, men kvinner brukte mer tid til helsestasjonsarbeid. Effektiviteteni produksjonen av kurative tjenester, målt som antall konsultasjoner per disponibel time til kurativt arbeid, syntes åholde seg uforandret sammenliknet med Rutles undersøkelse i 1978. Totalarbeidstiden var omtrent uforandret i15-årsperioden. Med dobbelt så mange primærleger i 1993 må forbruket av primærlegetjenester være fordoblet på 15år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media