Faglige vilkår og tilfredshet i allmennpraksis i 1993

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  En kartlegging av allmennpraktikeres praksisprofil ble utført i 30 europeiske land i 1993. Norske resultaterpresenteres her.

  164 primærleger under 70 år, 51% av et tilfeldig utvalg, svarte på spørreskjema. 147 førte også en ukesarbeidsdagbok med timeangivelser av aktivitet. Sammenliknet med data fra to 15 år eldre undersøkelser av norskprimærhelsetjeneste, hadde andelen kvinnelige leger økt fra 12% til 25%, det var blitt flere gruppepraksiser, mer tidtil videre- og etterutdanning og færre vakter enn i 1978. 45% var spesialister i allmennmedisin og 7% spesialister isamfunnsmedisin. Tilfredshet med jobben var jevnt over høy, høyest for kvinner, avtaleleger og leger med mye kontaktmed samarbeidspartnere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media