Ny og minimalt invasiv operasjonsmetode ved stressinkontinens hos kvinner

Maltau JM, Verelst M, Holtedahl KA, Due J Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


De metoder som til nå har vært benyttet ved operativ behandling av stressinkontinens hos kvinner er relativt ressurskrevende og krever sykehusinnleggelse.

I perioden 1996 til 1998 ble 84 kvinner med urininkontinens av stress- eller blandingstype operert med en ny, minimalt invasiv kirurgisk metode, implantasjon av tensjonsfri vaginaltape (TVT), ved Kvinneklinikken, Regionsykehuset i Tromsø. Ved operasjonen, utført i lokalanestesi, appliseres et prolenbånd slyngeformet rundt midturethra. Båndet adapteres retropubisk mot fremre bukvegg inntil hosteprovosert lekkasje er eliminert. 52 pasienter (62%) ble utskrevet operasjonsdagen.

Ved kontroll etter ca. fire måneder var 79 av 82 pasienter (96%) helbredet eller tydelig bedret. Alvorlige per- eller postoperative komplikasjoner ble ikke registrert. Fire pasienter fikk forbigående retensjonsplager.

Tensjonsfri vaginaltape ser ut til å være en effektiv og lite ressurskrevende metode for behandling av stressinkontinens hos kvinner, men prospektive randomiserte undersøkelser og lengre oppfølging kreves for å kunne sammenlikne resultatene med for eksempel Burchs abdominale kolposuspensjon, som til nå er ansett som “gullstandard”.

Anbefalte artikler