Ny og minimalt invasiv operasjonsmetode ved stressinkontinens hos kvinner

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  De metoder som til nå har vært benyttet ved operativ behandling av stressinkontinens hos kvinner er relativtressurskrevende og krever sykehusinnleggelse.

  I perioden 1996 til 1998 ble 84 kvinner med urininkontinens av stress- eller blandingstype operert med en ny,minimalt invasiv kirurgisk metode, implantasjon av tensjonsfri vaginaltape (TVT), ved Kvinneklinikken, Regionsykehuseti Tromsø. Ved operasjonen, utført i lokalanestesi, appliseres et prolenbånd slyngeformet rundt midturethra. Båndetadapteres retropubisk mot fremre bukvegg inntil hosteprovosert lekkasje er eliminert. 52 pasienter (62%) ble utskrevetoperasjonsdagen.

  Ved kontroll etter ca. fire måneder var 79 av 82 pasienter (96%) helbredet eller tydelig bedret. Alvorlige per-eller postoperative komplikasjoner ble ikke registrert. Fire pasienter fikk forbigående retensjonsplager.

  Tensjonsfri vaginaltape ser ut til å være en effektiv og lite ressurskrevende metode for behandling avstressinkontinens hos kvinner, men prospektive randomiserte undersøkelser og lengre oppfølging kreves for å kunnesammenlikne resultatene med for eksempel Burchs abdominale kolposuspensjon, som til nå er ansett som"gullstandard".

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media