Studentundervisning i allmennmedisinsk ferdighetslaboratorium

Holtedahl KA, Bø B, Hansen AH, Hensrud A, Johansen M-L, Prydz P, Thorsen T, Thorvaldsen SN, Bentzen N Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Kliniske ferdigheter, så som anamneseopptak og praktisk undersøkelse av pasienter, utvikles gradvis i løpet av studieårene. Vi har nylig innredet et modellallmennpraktikerkontor i universitetets ferdighetslaboratorium og gav tilbud om opplæring til fjerde års studentkull høsten 1997. Studentene ble randomisert til en intervensjonsgruppe og en kontrollgruppe. Kontrollgruppen startet undervisning seks uker senere enn intervensjonsgruppen. Undervisningen foregikk i smågrupper med én allmennpraktiker og seks studenter, med fire ukentlige økter à tre timer for hver smågruppe. Evaluering ble utført etter at kun intervensjonsgruppen hadde fått undervisning. 56 av 59 studenter meldte seg, men til evalueringen møtte bare 19 (68%) i intervensjonsgruppen og 18 (64%) i kontrollgruppen. Intervensjonsgruppen hadde bedre praktiske ferdigheter, gjennomsnittsskåre 9,7 (95% konfidensintervall 7,4-12,1) mot kontrollgruppens 5,5 (3,2-7,8) (p = 0,01). Det var ingen signifikant forskjell i kommunikative ferdigheter, 7,7 (5,6-9,8) mot 6,7 (4,6-8,7). Konsekvenser for fremtidig undervisning diskuteres.

Anbefalte artikler