Studentundervisning i allmennmedisinsk ferdighetslaboratorium

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Kliniske ferdigheter, så som anamneseopptak og praktisk undersøkelse av pasienter, utvikles gradvis i løpet avstudieårene. Vi har nylig innredet et modellallmennpraktikerkontor i universitetets ferdighetslaboratorium og gavtilbud om opplæring til fjerde års studentkull høsten 1997. Studentene ble randomisert til en intervensjonsgruppe og enkontrollgruppe. Kontrollgruppen startet undervisning seks uker senere enn intervensjonsgruppen. Undervisningen foregikki smågrupper med én allmennpraktiker og seks studenter, med fire ukentlige økter à tre timer for hver smågruppe.Evaluering ble utført etter at kun intervensjonsgruppen hadde fått undervisning. 56 av 59 studenter meldte seg, men tilevalueringen møtte bare 19 (68%) i intervensjonsgruppen og 18 (64%) i kontrollgruppen. Intervensjonsgruppen hadde bedrepraktiske ferdigheter, gjennomsnittsskåre 9,7 (95% konfidensintervall 7,4-12,1) mot kontrollgruppens 5,5 (3,2-7,8) (p =0,01). Det var ingen signifikant forskjell i kommunikative ferdigheter, 7,7 (5,6-9,8) mot 6,7 (4,6-8,7). Konsekvenserfor fremtidig undervisning diskuteres.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media