Hjalmar A. Schiøtz

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : s-schi@online.no

Gynekologisk avdeling

Kirurgisk klinikk

Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

Hjalmar Schiøtz er tidligere seksjonsoverlege i urogynekologi, nå pensjonist. Han har doktorgrad i postoperative vannlatingsproblemer etter gynekologiske operasjoner.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Hjalmar A. Schiøtz
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media