Hjalmar A. Schiøtz

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hjalmar A. Schiøtz

Hjalmar Schiøtz
29.01.2019
Periurethral injection offers an alternative to the current main method for surgical treatment of stress incontinence in women, which is a polypropylene sling that is placed without tension below the...
Hjalmar Schiøtz
24.01.2019
Ved operativ behandling av stressinkontinens hos kvinner er periurethral injeksjon et alternativ til dagens hovedmetode, som er en slynge av polypropylen som legges tensjonsfritt under midturethra...
Hjalmar A. Schiøtz
28.06.2007
Urininkontinens er et utbredt problem hos kvinner i alle aldre; ca. 20 % har stressinkontinens, hvorav halvparten av moderat til alvorlig grad ( 1 ). Hos kvinner forekommer i hovedsak to typer...
Hjalmar A. Schiøtz
01.05.2008
Transkutan elektrisk nervestimulering er effektivt i behandling av menstruasjonssmerter og kan være et alternativ eller et supplement til annen behandling. Dysmenoré kan medføre redusert livskvalitet...
Anne Torine Litherland, Marianne Strøm Aas, Hjalmar A. Schiøtz
12.01.2006
Sterile engangskatetre brukes til tømming av urinblæren. I Norge selges årlig minst sju millioner sterile engangskatetre av forskjellig fabrikat. For tiden er lavfriksjonskatetre markedsledende. De...
Jørn-Hugo Karlsen, Hjalmar A. Schiøtz
10.10.2001
Omkring 15 – 20 % av alle svangerskap ender i spontanabort, og behandling av disse kvinnene er en sentral del av den gynekologiske hverdag. Denne pasientgruppen krever store ressurser både når det...
Hjalmar A. Schiøtz
30.09.2001
Transcervikal endometriereseksjon ble innført som behandling av menoragi i Norge i 1989 (1), og ble snart et etablert alternativ til hysterektomi (2, 3). Endometriereseksjon er et minimalt invasivt...
Hjalmar A. Schiøtz, Tonje Bohlin, Tor A. Klingen, Tor Aaberg
27.03.2012
Omskjæring av kvinner er et inngrep uten medisinsk indikasjon. Det har ofte senfølger. Vi vil presentere et tilfelle av traumatisk nevrom etter omskjæring. Dette er en sjeldent rapportert...