Haugen OA

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Haugen OA

Alvestad M, Haugen OA
10.03.1999
Sammendrag Trafikkulykker og konsekvensene av disse representerer et stort og økende samfunnsproblem med komplekse årsaker. I en retrospektiv analyse av et rettsmedisinsk materiale fra Midt-Norge...
Haugen OA
28.02.1999
Obduksjonsfrekvensen i Norge har i flere år vist en stadig synkende tendens. I 1987 var obduksjonsraten 19,5%, mens den i 1995 var sunket til 12,9% (Den norske patologforening, personlig meddelelse...
Haugen OA, Halvorsen TB, Aarset H, Øvrehus TA, Torp SH, Edna T-H, Ruud S
30.01.1999
Sammendrag Telepatologi kan være et godt tilbud for sykehus uten egen patolog, spesielt for å etablere frysesnittsservice. Fra 1995 har patologene ved Regionsykehuset i Trondheim betjent sykehus i...
Haugen OA
10.10.1998
Sammendrag Mens mer enn 50% av den norske befolkning ifølge meningsmålinger sier ja til aktiv dødshjelp, har Rådet for legeetikk og Den norske lægeforening sagt et klart nei. For å undersøke om det...
Aarset H, Skarsvåg S, Haugen OA
30.01.1998
Sammendrag Subklassifikasjon av maligne non-Hodgkins lymfomer er viktig for valg av behandling. Denne diagnostikken kan imidlertid være vanskelig, og det er derfor ønskelig med tilleggsundersøkelser...
Haugen OA
30.08.1997
Når det oppstår skader som følge av feil eller forsømmelse ved medisinsk behandling, kan pasientene i dag søke erstatning gjennom Norsk Pasientskadeerstatning uten å måtte føre en belastende rettssak...