Dødsfall bak rattet

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Trafikkulykker og konsekvensene av disse representerer et stort og økende samfunnsproblem med komplekse årsaker. I enretrospektiv analyse av et rettsmedisinsk materiale fra Midt-Norge fant vi overhyppighet av fatale ulykker i juli,august og november måned. Blant 230 bilførere som omkom ved ulykkene, var de fleste menn (85%), og 52% var under 40 år.Dødsårsaken skyldtes hovedsakelig hodeskader og multitraumer, mens drukning ved utforkjøring forekom i 11% avtilfellene. Dødsfall med naturlig årsak ble påvist i 27 tilfeller (12%) og skyldtes hovedsakelig iskemisk hjertesykdom.Disse ulykkene skjedde i lav hastighet eller ved utforkjøring uten større skader. Alle de omkomne var menn i60-årsalderen og ingen var alkoholpåvirket. I ytterligere 7% av tilfellene ble det påvist alvorlig hjertesykdom,diabetiske komplikasjoner eller sykdom i sentralnervesystemet som trolig hadde vært sterkt medvirkende årsak tilulykken. Alkoholpåvirkning ble påvist hos 21% av bilførerne, og i tillegg fant man fettlever eller alkoholiskskrumplever hos 16%. De færreste med alkoholisk leverskade var alkoholpåvirket på ulykkestidspunktet. Suicid blesannsynliggjort i seks tilfeller (2,5%), men i flere tilfeller var det mistanke om dette. Undersøkelsen viste atorganisk sykdom, spesielt kardiovaskulær sykdom og alkoholisk leverskade, representerer risikofaktorer som kan være avvesentlig betydning når det dreier seg om fatale ulykker i trafikken, også i tilfeller der bilføreren ikke har værtalkoholpåvirket.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media