Lavgradige non-Hodgkins lymfomer av B-celletype

Aarset H, Skarsvåg S, Haugen OA Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Subklassifikasjon av maligne non-Hodgkins lymfomer er viktig for valg av behandling. Denne diagnostikken kan imidlertid være vanskelig, og det er derfor ønskelig med tilleggsundersøkelser som kan øke den diagnostiske sikkerhet. Vi har undersøkt betydningen av immunhistokjemisk undersøkelse og polymerasekjedereaksjon (PCR) i diagnostikken av 49 lavgradige lymfomer av B-celletype. Immunhistokjemisk var alle B-cellelymfomer, og 23 (85%) av 27 follikulære lymfomer viste positiv reaksjon for bcl-2-antistoff i folliklene. Polymerasekjedereaksjon viste monoklonalitet for IgH i 36 (73%) av 49 biopsier, og translokasjon(14;18) i ti (37%) av 27 follikulære lymfomer. Immunhistokjemisk undersøkelse og polymerasekjedereaksjon bidrog til subklassifikasjon og/eller bekreftelse av lymfomdiagnosen ved 46 (94%) av 49 biopsier. Vi konkluderer med at immunhistokjemisk undersøkelse og polymerasekjedereaksjon har en selvsagt plass i moderne lymfomdiagnostikk.

Anbefalte artikler