Lavgradige non-Hodgkins lymfomer av B-celletype

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Subklassifikasjon av maligne non-Hodgkins lymfomer er viktig for valg av behandling. Denne diagnostikken kan imidlertidvære vanskelig, og det er derfor ønskelig med tilleggsundersøkelser som kan øke den diagnostiske sikkerhet. Vi harundersøkt betydningen av immunhistokjemisk undersøkelse og polymerasekjedereaksjon (PCR) i diagnostikken av 49lavgradige lymfomer av B-celletype. Immunhistokjemisk var alle B-cellelymfomer, og 23 (85%) av 27 follikulære lymfomerviste positiv reaksjon for bcl-2-antistoff i folliklene. Polymerasekjedereaksjon viste monoklonalitet for IgH i 36(73%) av 49 biopsier, og translokasjon(14;18) i ti (37%) av 27 follikulære lymfomer. Immunhistokjemisk undersøkelse ogpolymerasekjedereaksjon bidrog til subklassifikasjon og/eller bekreftelse av lymfomdiagnosen ved 46 (94%) av 49biopsier. Vi konkluderer med at immunhistokjemisk undersøkelse og polymerasekjedereaksjon har en selvsagt plass imoderne lymfomdiagnostikk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media