Fortsatt nei til aktiv dødshjelp

Haugen OA Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Mens mer enn 50% av den norske befolkning ifølge meningsmålinger sier ja til aktiv dødshjelp, har Rådet for legeetikk og Den norske lægeforening sagt et klart nei. For å undersøke om det har skjedd en endring i legenes holdninger i løpet av de siste årene, bledet nylig gjort en spørreundersøkelse blant 483 leger ved Regionsykehuset i Trondheim. Responsraten var 72,8%. Resultatene viser at de fleste legene (83,2%) fortsatt er negative til å yte aktiv dødshjelp, men undersøkelsen viser også at leger i de kirurgiske fagområder, med unntak av neurokirurgi, har en mer positiv holdning til spørsmålet enn kollegene for øvrig. I artikkelen drøftes også mulige langsiktige konsekvenser av straffefrihet for leger som vil yte aktiv dødshjelp, med bakgrunn i den utvikling som har skjedd i Nederland. Dersom aktiv dødshjelp blir en pasientrettighet, vil legene trolig reservere seg mot plikt til å yte assistanse.

Anbefalte artikler