Telepatologi i Midt-Norge

Haugen OA, Halvorsen TB, Aarset H, Øvrehus TA, Torp SH, Edna T-H, Ruud S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Telepatologi kan være et godt tilbud for sykehus uten egen patolog, spesielt for å etablere frysesnittsservice. Fra 1995 har patologene ved Regionsykehuset i Trondheim betjent sykehus i Nord-Trøndelag via ISDN-nettet, basert på et norskutviklet dynamisk system (Telemed A200) som også kan fjernstyre mikroskopet. I løpet av tre år er det utført i alt 116 vellykkede telekonsultasjoner under operative inngrep. Problemstillingen var hovedsakelig avklaring av malign/benign tumor. Mammasvulster utgjorde 57% av materialet, de øvrige fordelte seg på endokrine organer, ovarier, gastrointestinalkanalen og annet. I 90% av tilfellene ble det avgitt en diagnose under sendingen. De fleste (60%) var maligne svulster. Det ble ikke avgitt falskt positive diagnoser, og andel falskt negative diagnoser var 3%. Årsaken til 10% uavklarte diagnoser var utilstrekkelig kvalitet i frysesnittene og en generelt konservativ holdning blant patologene, som prioriterte sikkerhet ved diagnostikken. Telepatologi kan forkorte utredningstid, spare en pasient for fornyede inngrep og raskt avklare uventede funn under operasjoner. For å utvikle og opprettholde teknisk og annen kompetanse må telepatologi ha et tilstrekkelig omfang og brukes regelmessig. Det er planlagt at telepatologi skal etableres i alle sykehus i helseregion 4.

Anbefalte artikler