Telepatologi i Midt-Norge

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Telepatologi kan være et godt tilbud for sykehus uten egen patolog, spesielt for å etablere frysesnittsservice. Fra1995 har patologene ved Regionsykehuset i Trondheim betjent sykehus i Nord-Trøndelag via ISDN-nettet, basert på etnorskutviklet dynamisk system (Telemed A200) som også kan fjernstyre mikroskopet. I løpet av tre år er det utført i alt116 vellykkede telekonsultasjoner under operative inngrep. Problemstillingen var hovedsakelig avklaring avmalign/benign tumor. Mammasvulster utgjorde 57% av materialet, de øvrige fordelte seg på endokrine organer, ovarier,gastrointestinalkanalen og annet. I 90% av tilfellene ble det avgitt en diagnose under sendingen. De fleste (60%) varmaligne svulster. Det ble ikke avgitt falskt positive diagnoser, og andel falskt negative diagnoser var 3%. Årsaken til10% uavklarte diagnoser var utilstrekkelig kvalitet i frysesnittene og en generelt konservativ holdning blantpatologene, som prioriterte sikkerhet ved diagnostikken. Telepatologi kan forkorte utredningstid, spare en pasient forfornyede inngrep og raskt avklare uventede funn under operasjoner. For å utvikle og opprettholde teknisk og annenkompetanse må telepatologi ha et tilstrekkelig omfang og brukes regelmessig. Det er planlagt at telepatologi skaletableres i alle sykehus i helseregion 4.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media