Hartwig Kørner

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Stavanger universitetssjukehus

og

Regionalt kompetansesenter for lindrande behandling, Haukeland universitetssykehus

Overlege, Avdeling for gastroenterologisk kirurgi

Artikler av Hartwig Kørner
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media