Hartwig Kørner

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hartwig Kørner

Hartwig Kørner
18.10.2007
Gordon, PH Nivatvongs, S. Principles and practice of surgery for the colon, rectum and anus 3. utg. 1 360 s, tab, ill. Oxon: Informa Healthcare, 2007. Pris GBP 170 ISBN 978-0-8247-2961-5 Dette er en...
Hartwig Kørner, Jon Arne Søreide, Tom Glomsaker, Kjetil Søreide, Lars Fjetland
06.09.2007
Palliativ kreftbehandling ved uhelbredelig sykdom har fått større oppmerksomhet og betydning. Lindrende behandling gis for å bedre livskvaliteten med hensyn til fysiske, psykososiale og åndelig-...
Oddmund Nordgård, Hartwig Kørner, Ole Gunnar Aasprong, Reino Heikkilä
01.11.2007
Beskrivelsen av vaktpostlymfeknuter har sitt opphav helt tilbake til 1923, da Braithwaite kartla lymfedrenasjen nær ileocøkalklaffen ved hjelp av et fargestoff ( 1 ). Bortsett fra enkelte spredte...
Hartwig Kørner, Kjetil Søreide*, Pål Johan Stokkeland, Jan Hallvard Træland, Jon Arne Søreide
15.11.2007
Kreft i tykk- og endetarm er blant de hyppigste kreftsykdommer i verden ( 1 ). Norge har med omtrent 3 500 nye tilfeller hvert år den høyeste insidens av kolorektal kreft i Norden ( 2 ). Over...
Hartwig Kørner
06.02.2003
Be not the first by whom the new are tried, Nor yet the last to lay the old aside. Alexander Pope (1688 – 1744) An Essay on Criticism Nye intervensjonsteknikker er i løpet av de siste 10 – 15 år...
Hartwig Kørner
18.11.2010
Loitman, Jane E. Sinclair, Christian T. Fisch, Michael J. Palliative care A case-based guide. 83 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2010. Pris USD 60 ISBN 978-1-60761-589-7 Når denne boken kom i...
Hartwig Kørner
20.05.2010
Whitlow, CB Beck, DE Margolin, DA Improved outcomes in colon and rectal surgery 418 s, tab, ill. London: Informa Healthcare, 2009. Pris GBP 200 ISBN 978-1-4200-7152-8 Forfatterne setter seg som mål å...
Hartwig Kørner
18.09.2012
Oneschuk, Doreen Hagen, Neil MacDonald, Neil Palliative medicine A case-based manual. 3. utg. 411 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 33 ISBN 987-0-19-969414-3 Målet er å gi...
Hartwig Kørner
30.06.2015
Birkler, Jacob Døden i et professionelt perspektiv De svære valg. 159 s, ill. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2015. Pris DKK 200 ISBN 978-87-17-04439-5 Denne boken omhandler noe av det...