Veileder i palliasjon

Hartwig Kørner Om forfatteren
Artikkel

Loitman, Jane E.

Sinclair, Christian T.

Fisch, Michael J.

Palliative care

A case-based guide. 83 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2010. Pris USD 60

ISBN 978-1-60761-589-7

Når denne boken kom i posthyllen, var det ikke en tung pakke som forventet, men en forholdsvis lettvektig konvolutt. Første inntrykk var preget av skepsis til et formodentlig tørt og kortfattet kompendium for medisinstudenter, men dette endret seg raskt. Forfatterne, alle fra renommerte amerikanske institusjoner som M.D. Anderson Cancer Center, ønsket å gi veiledning til klinikere som møter pasienter med behov for palliasjon i sin kliniske hverdag. For å oppnå dette valgte de en tilnærming basert på scenarioer av pasienter med konkrete palliative problemstillinger. Til sammen ti kapitler strekker seg fra mer generelle betraktninger omkring palliasjon over kommunikasjon til utfordringer knyttet til den døende pasienten. De øvrige kapitlene omhandler ernæring, psykiatriske tilstander, smertebehandling og tarmobstruksjon, men også sårbehandling samt terminal hjertesvikt og lungesykdom.

Hvert kapittel begynner med et kort avsnitt som avgrenser og tydeliggjør de vesentlige hovedmomentene, etterfulgt av en relevant kasuistikk. Deretter involveres leseren direkte med noen spørsmål. For å løse disse presenteres en rekke fakta og overveielser (key points). Et eksempel fra kapitlet om ernæring viser tydelig at fokuset er på den palliative pasienten som helhet: «Food and nutrition have social, spiritual, and cultural overlaying meanings beyond their importance to the biological integrity of human beings.» Så blir leseren tatt med i utviklingen av det kliniske scenario som innledet kapitlet, og som anskueliggjør et mer eller mindre typisk forløp med konkrete utfordringer, der det gjerne ikke finnes noe fasitsvar. Drøftingene av ulike løsninger ivaretar hele spekteret av palliasjon – fysiske, psykiske, sosiale og åndelig-eksistensielle spørsmål.

Min skepsis til boken ble raskt snudd til en blanding av fornøyelse og begeistring, fordi det var lett å kjenne seg igjen i scenarioene, som illustrerer hyppige og typiske utfordringer og dilemmaer for både behandlere, pasienter og pårørende: å erkjenne det individuelle behandlingsmål og å finne den beste løsningen for den pasienten det gjelder. Den kasuistikkbaserte tilnærmingen virker her vellykket, nettopp fordi det er viktig å kjenne til og anvende palliasjonens filosofi i det enkelte tilfellet, der det finnes ofte ingen eller få kunnskapsbaserte retningslinjer. Hvert kapittel avslutter med litteraturhenvisninger for den som vil fordype seg mer.

Målgruppen er først og fremst de som ikke jobber med palliasjon til daglig, men som møter palliative pasienter mer uregelmessig og som ønsker å ruste seg opp for å løse de kliniske utfordringene de står ovenfor – fra de yngste til de mer erfarne klinikere. Med denne boken som bakgrunn vil man antakeligvis også få mer utbytte av å lese tekstbøker og publikasjoner om palliativ behandling. Den er litt for stor for en fast plass i frakkelommen og vil kanskje ikke tåle det heller over lengre tid, men den finner lett plass på enhver arbeidsplass sammen med andre oppslagsverk.

Anbefalte artikler