Harald Breivik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harald Breivik

Harald Breivik, Sven Erik Gisvold, Hilde Norum
14.12.2020
En bauta i norsk anestesiologi, professor Bjørn Lind, døde 27.8.2020, rett før sin 100-årsdag. Han var en kliniker- og forskerpioner i alle fire søyler av...
Bjørn Lind, Harald Breivik
30.03.2020
En pioner i norsk anestesi, Ellen Lindbæk ble født 27. august i 1916 og var i sitt etthundreogfemte år da hun døde 1. januar 2020. Utviklingen av anestesiologien muliggjorde...
Bjørn Lind, Harald Breivik, Reidar Kvåle
11.10.2016
Ellen Lindbæk. Foto: Privat Fremveksten av anestesifaget har vært en forutsetning for all moderne kirurgi. Over hundre år etter at eteranestesi (eternarkose) første gang ble tatt i bruk i 1846, fikk...
Harald Breivik
15.02.2007
Charlton, JE Core curriculum for professional education in pain Task force on professional education. 3. utg. 240 s. Seattle, WA: IASP Press, 2005. Pris USD 20 (gratis for medlemmer av IASP) ISBN 0-...
Harald Breivik
13.12.2007
Sykes, K Bunker, J. Anaesthesia and the practice of medicine Historical perspectives. 303 s, ill. London: RSM Press, 2007. Pris GBP 16 ISBN 978-1-85315-674-8 Dette er godt lesestoff for alle som er...
Olav Magnus S. Fredheim, Petter C. Borchgrevink, Harald Breivik
20.11.2008
I en oppdatert terapianbefaling fra Statens legemiddelverk brukes begrepene «problematisk opioidbruk», «addiksjon» og «iatrogent påført feilbruk» for første gang i forbindelse med smertebehandling i...
Harald Breivik
20.11.2008
McQuay, HJ Kalso, E Moore, RA Systematic reviews in pain research Methodology refined. 408 s, tab, ill. Seattle, WA: IASP Press, 2008. Pris USD 70 ISBN 978-0-931092-69-5 Dette er en oversikt over den...
Ulf E. Kongsgaard, Torgeir Bruun Wyller, Harald Breivik
28.02.2008
Medisinske fremskritt har kommet eldre og kroniske syke til gode. Likevel er ny kunnskap og effektiv medisinsk teknologi ikke alltid blitt innført med størst vekt på områder som har vært viktige for...
Olav Magnus S. Fredheim, Petter C. Borchgrevink, Tormod Landmark, Borrik Schjødt, Harald Breivik
25.09.2008
Epidemiologiske studier antyder at 15 – 30 % av befolkningen har kroniske smerter som ikke skyldes kreftsykdom. Disse smertetilstandene medfører redusert helserelatert livskvalitet og funksjonsnivå...
Siv Hestenes, Siv Cathrine Høymork, Beate Fossum Løland, Gro Nylander, Harald Breivik, Leiv Arne Rosseland
09.10.2008
Kvinner som skal forløses med keisersnitt, er bekymret for smertene ( 1 ). Smerter etter kirurgi er fortsatt et betydelig helseproblem ( 2 ). Pasienters og helsepersonells frykt for bivirkninger kan...
Harald Breivik
22.10.2009
Benor, DJ. Seven minutes to natural pain release WHEE for tapping your pain away. 251 s, ill. Fulton, CA: Energy Psychology Press, 2008. Pris USD 18 ISBN 978-0-9819729-0-9 Psykiateren Daniel J. Benor...
Harald Breivik
27.08.2009
Jensen, N-H Sjøgren, P. Praktisk klinisk smertebehandling Smerter ved cancer og kroniske ikke-maligne tilstande. 5. utg. 240 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2009. Pris DKK 258 ISBN 978-87...
Olav Magnus S. Fredheim, Petter C. Borchgrevink, Harald Breivik
30.04.2009
Vi er glad for engasjementet til Jørgen G. Bramness og medarbeidere i forbindelse med vårt innlegg ( 1 ). Deres kommentarer viser til fulle at det er behov for de nye begrepene «iatrogent påført...
Siv Hestenes, Beate Fossum Løland, Gro Nylander, Leiv Arne Rosseland, Siv Høymork, Harald Breivik
14.05.2009
Vi takker Per Bredmose for et berettiget spørsmål. Det gir oss mulighet til å oppklare et punkt i vår artikkel om smertelindring etter keisersnitt ( 1 ). Alle opioider, også fentanyl, er fettløselige...
Olav Magnus S. Fredheim, Harald Breivik, Raida Ødegaard
12.03.2009
Dette er begreper som blir benyttet for å betegne legemidlers virketid. Er det noen reell forskjell i meningsinnholdet mellom de to? En harmonisering av bruken i ulike fagmiljøer kan muligens la seg...
Harald Breivik
24.08.2006
Coniam, Stephen Mendham, Janine Principles of pain management for anaesthetists 260 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2005. Pris GBP 35 ISBN 0-340-81648-1 Dette er en innføringsbok for...
Harald Breivik
10.08.2006
Merskey, Harold Loeser, John D. Dubner, Ronald The paths of pain 549 s, tab, ill. Seattle, WA: IASP Press, 2005. Pris USD 65 ISBN 0-931092-56-6 Dette er en perle av en bok om den store veksten de...
Harald Breivik
26.08.2004
Akutte smerter lindres godt og trygt av paracetamol og kodein. Ved langvarige smerter bør gjeldende terapianbefalinger for opioide analgetika følges I to artikler i dette nummer av Tidsskriftet...
Harald Breivik, Einar S. Hysing
06.02.2003
Redaktøren oppfordret oss til å skrive en faglig vurdering av hendelsen siden det var mange uklarheter i mediene. Vi prøvde derfor å belyse de faglige sider ved hendelsen for å gi leseren bakgrunn...
Harald Breivik
06.11.2003
Troels S., Jensen Jørgen B., Dahl Lars, Arendt-Nielsen Smerter – en lærebok 396 s, tab, ill. København: FADLS Forlag AS, 2003. Pris DKK 350 ISBN 87-7749-300-1 Det måtte bli en god bok med tre store...