Harald Breivik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harald Breivik

Harald Breivik, Einar Hysing
30.11.2002
Som anestesiologer fikk vi mange spørsmål om bruken av gass i teateret i Moskva og håndteringen av gislene etterpå. Fra en russisk Internett-avis fikk Aftenposten 29. oktober 2002 vite at det var...
Reidun Førde, Olaf G. Aasland, Erik Falkum, Harald Breivik, Stein Kaasa
30.03.2001
I Norge har få medisinsk-etiske spørsmål skapt så mye offentlig debatt som spørsmålet om leger bør ha anledning til å utføre eutanasi på pasienter som selv ber om å få dø. Christian Sandsdalen (1918...
Harald Breivik, Hilde M. Norum
25.02.2010
Regionalanestesi har stått sterkt i norsk og nordisk anestesiologisk tradisjon. Da ryggmargens opioidreseptorer ble oppdaget for 30 år siden, kunne subarachnoidal (= spinal)- og epiduralanalgesi...
Ulf E. Kongsgaard, Rae Frances Bell, Harald Breivik
20.10.2005
Ett av de mest utfordrende problemer i klinisk praksis er håndteringen av pasienter med smerter som også er medikament- eller stoffmisbrukere. Mens fysisk avhengighet er uunngåelig, men kontrollerbar...
Luis Romundstad, Harald Breivik, Audun Stubhaug
22.09.2005
Glukokortikoidenes antiinflammatoriske effekter ble oppdaget av Hence og kolleger i slutten av 1940-årene. Binyrebarkens aktive substanser var da nettopp blitt isolert av Reichstein og Kendall, og...
Harald Breivik, Gunnvald Kvarstein
20.10.2005
Det er snart 30 år siden Tidsskriftet presenterte en serie artikler om smerte som helseproblem, basert på forelesninger ved den første nordiske vitenskapelige smertekongress i regi av The...
Harald Breivik
18.02.2011
Biro, David The language of pain Finding words, compassion, and relief. 256 s, ill. New York, NY: W.W. Norton, 2010. Pris USD 25 ISBN 978-0-393-07063-7 Forfatteren er spesialist i dermatologi og har...
Harald Breivik
21.08.2012
Brook, Peter Pickering, Jayne Connell, Tony Oxford handbook of pain management 366 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 33 ISBN 978-0-19-929814-3 Dette er en håndbok i...
Harald Breivik, Audun Stubhaug
22.01.2013
Helsepolitikernes gode forsetter ble borte i byråkrati – pasienter med langvarige smerter er fortsatt forsømt I dette nummer av Tidsskriftet drøfter Persheim og medarbeidere erfaringer med...
Harald Breivik
28.01.2014
Stannard, Cathy Coupe, Michael Pickering, Tony Opioids in non-cancer pain 2. utg. 112 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 20 ISBN 978-0-19-967807-5 Dette er andre utgave av...
Harald Breivik, Audun Stubhaug, Hallvard Lærum, Sverre Flatby
13.05.2014
Håkon Andreas Haugtomt Håkon Andreas Haugtomt (1957 – 2013) ble bare 56 år. Han var faglig aktiv og etterspurt på grunn av sine store kunnskaper og sin erfaring innen anestesi- og smertefeltet og IT-...
Lars-Petter Granan, Henrik Børsting Jacobsen, Silje Endresen Reme, Audun Stubhaug, Per Hansson, Harald Breivik, Tone Marte Ljoså
30.06.2015
Norsk forskning viser at helsearbeidere dessverre har utilstrekkelig kunnskap om smertebehandling. En tverrfaglig videreutdanning i smertebehandling mener vi kan bidra til økt kunnskap og bedre...
Harald Breivik
08.09.2015
Rhodin, Annica Smärta i klinisk praxis 272 s, ill. Lund: Studentlitteratur, 2014. Pris SEK 368 ISBN 978-91-44-09109-9 Dette er en liten bok om et stort emne: hvorfor så mange har langvarige smerter...
  •