Ellen Lindbæk 100 år

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Ellen Lindbæk.
  Ellen Lindbæk.

  Fremveksten av anestesifaget har vært en forutsetning for all moderne kirurgi. Over hundre år etter at eteranestesi (eternarkose) første gang ble tatt i bruk i 1846, fikk endelig også Norge leger som spesialiserte seg i anestesifaget. Ellen Lindbæk var en av pionerene. Sammen med seks andre norske anestesileger stiftet hun i januar 1949 Norsk anestesilegeforening. Dette la grunnlaget for en fagutvikling som førte til at pasienter her i landet fikk tryggere behandling og bedre smertelindring under og etter operasjoner.

  Ellen Lindbæk ble født 27. august 1916. Hun tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1947 og begynte ved anestesiavdelingen ved Ullevål sykehus i 1949. I 1967 ble hun ansatt som overlege ved Aker sykehus og fikk ansvar for anestesi og smertelindring ved fødeavdelingen. Lindbæk hadde vært på studietur til England og lært om epiduralbedøvelse. Overlege Kandela kom fra England og tok i bruk fødeepidural ved sykehuset i Hønefoss. Lindbæk besøkte Kandela, lærte teknikken og innførte bruk av epidural til fødende ved Aker sykehus. Hun organiserte kurs for anestesileger og fødeleger og lærte opp så mange anestesileger i denne praksisen at epidural smertelindring ved fødsler etter hvert kunne tilbys ved de fleste sykehus med fødeavdelinger i Norge. Hun sørget med det for et viktig fremskritt på anestesiologiens fagområde her i landet. Titusener av fødende har siden hatt glede av den smertelindringen en epiduralbedøvelse kan være under en fødsel.

  Ellen Lindbæk giftet seg i 1938 med banksjef Jannik Lindbæk (1906 – 66) og fikk fem barn. I 1987 ble hun utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden for sin innsats innen norsk anestesi og i Norske Kvinners Sanitetsforening (der hun er æresmedlem). Hun er også æresmedlem i Norsk anestesiologisk forening (som den heter i dag) fra 1998.

  På vegne av alle anestesileger i Norge vil vi gjerne ønske Ellen Lindbæk hjerteligst til lykke med 100-årsdagen og takke henne for den store innsatsen hun har gjort for vårt fag og våre pasienter gjennom et langt yrkesliv som anestesiolog.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media