Ellen Lindbæk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En pioner i norsk anestesi, Ellen Lindbæk ble født 27. august i 1916 og var i sitt etthundreogfemte år da hun døde 1. januar 2020. Utviklingen av anestesiologien muliggjorde smertefri kirurgi og fødsler, utvikling av intensivmedisin, akuttmedisin i og utenfor sykehus og ikke minst effektiv behandling av ellers uutholdelige smerter ved langtkommen kreftsykdom og etter større kirurgi og store skader. Men i Norge gikk det over hundre år fra eter-anestesi ble dokumentert effektivt og trygt i 1846 til også Norge fikk leger som spesialiserte seg i anestesifaget. Ellen Lindbæk var en av de aller første pionerene i dette faget. Hun tok embedseksamen i Oslo i 1947, litt forsinket pga. krigen, og begynte sin spesialistutdanning under Ivar Lund på anestesiavdelingen ved Ullevål sykehus i 1949. Samme år startet hun, sammen med seks andre pionerer, Norsk Anestesiologisk Forening.

  I 1964 ble hun overlege ved Aker sykehus og fikk ansvar for anestesi og smertelindring ved fødeavdelingen. Ellen Lindbæk hadde lært om epiduralbedøvelse på studietur til England. Da overlege Kandela kom fra England og tok i bruk fødeepidural ved sykehuset i Hønefoss, besøkte Lindbæk Kandela og lærte seg teknikken. Hun innførte epidural til fødende ved Aker sykehus, organiserte kurs for anestesileger og fødeleger og lærte opp så mange anestesileger i denne praksisen at epidural smertelindring ved fødsler etter hvert kunne tilbys ved de fleste sykehus med fødeavdeling og anestesiavdeling i Norge. Hun sørget med det for et viktig fremskritt på anestesiologienes fagområde. Titusener av fødende har siden hatt glede av den effektive og trygge smertelindringen epidural kan gi under en fødsel.

  Ellen Lindbæk ble i 1987 utnevnt til ridder av St. Olavs Orden av 1. klasse for sin innsats i norsk anestesiologi. Hun var æresmedlem i Norsk anestesiologisk forening fra 1998.

  Vi er mange anestesileger, og enda mange flere tidligere fødende kvinner og pasienter, som minnes Ellen Lindbæk med takk for den store innsatsen hun gjorde for vårt fag og våre pasienter gjennom et langt yrkesliv.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media