Hans H. Elverland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Hans H. Elverland (f. 1943) er spesialist i øre-nese-halssykdommer, pensjonert avdelingsoverlege og førsteamanuensis ved Øre-nese-halsavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge. Han var medlem av Helsedirektoratets arbeidsgruppe for utarbeiding av retningslinjer for hørsels- og språkundersøkelser i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Email: hans.elverland@gmail.com

Artikler av Hans H. Elverland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media