Hans H. Elverland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans H. Elverland

Hans H. Elverland
22.10.2009
Thomassen, S. Selvhjelp ved tinnitus Hvordan mestre plagsom øresus. 148 s. Oslo: Tinnitus-Tips, 2009. Pris NOK 195 ISBN 978-82-929-3703-7 Forfatteren har på eget forlag utgitt en veiledning i...
Hans H. Elverland
11.05.2006
Bluestone, Charles D. The eustachian tube Structure, function, role in otitis media. 219 s, tab, ill. London: BC Decker, 2005. Pris USD 149 ISBN 1-55009-066-6 Charles D. Bluestone har, ut fra sin...
Hans H. Elverland
05.01.2006
I øre-nese-hals-faget inngår en rekke av sykdommene i hode-hals-området. Det omfatter medisinsk eller kirurgisk behandling av pasienter i alle aldersgrupper. Kreftsykdommer, traumatologi sammen med...
Hans H. Elverland
22.04.2004
Arnesen, Atle Rønning Øre-, nese-, halssykdommer En kortfattet innføring. 234 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2002. Pris NOK 285 ISBN 82-05-30342-8 Denne læreboken er spesielt tilpasset studieplanen...
Hans H. Elverland
06.11.2003
Det forebyggende helsearbeid mot støy og hørselsskader gjennom flere tiår har gitt resultater Vernearbeid for å hindre hørselsskader pga. støy og forbedret behandling av ørebetennelser ble vanlig i...
Hans H. Elverland
10.01.2002
Blant småbarn vil 1–2 per 1 000 være døve eller alvorlig tunghørte. Miljømessige og kjente årsaker til alvorlige hørselstap har vært avtakende på grunn av bedret perinatal omsorg og bedrede...
Hans H. Elverland, Olav Mjølsnes, Berit Hjørnevik, Atle Rønning Arnesen
20.09.2002
Medfødt døvhet og alvorlig hørselstap med gjennomsnittlig høreterskel dårligere enn 40 dB i talefrekvensområdet forekommer hos cirka 0,1 % av nyfødte. Nedsatt hørsel er en skjult funksjonshemning, og...
Hans H. Elverland
10.06.2002
I en artikkel i Aftenposten i desember1999 ble det rettet kritisk søkelys på norske øre-nese-hals-spesialisters ferdigheter i å diagnostisere og behandle pasienter med svimmelhet (1). Dette gjaldt...
Hans H. Elverland
10.03.2001
Tidlig diagnostikk ved hjelp av neonatal screening av hørsel hos alle nyfødte er god helseøkonomi. Illustrasjonsfoto Utvikling og bruk av kokleære implantater har gjort det mulig å habilitere døve...
Gregor Bachmann, Hans H. Elverland, Sigrid Isaksen Sørheim, Ljubisa Borota
20.11.2003
Likvoré er en alvorlig tilstand fordi den innebærer risiko for bakteriell meningitt gjennom retrograd smitte fra nese, bihuler og øre. Likvoré viser seg vanligvis som rhinoré, men av og til også som...
Hans H. Elverland
12.06.2012
The pachymeninx is referred to as the dura mater, while the leptomeninges are the thinner pia mater and arachnoid mater membranes. As a rule, all three meninges are attacked in infectious meningitis...
Hans H. Elverland
27.01.2015
Systematic screening and new genetic methods help ensure early diagnostics, treatment and habilitation of infants with congenital hearing loss Deafness and serious hearing impairment occur in...
Gunbjørn Aasand, Harald Miljeteig, Hans H. Elverland
30.03.2000
Ekstraordinær finansiering for å behandle avgrensede grupper av pasienter på venteliste har vært benyttet i en rekke år. Slike «pakker» har ikke representert varige løsninger, samtidig som...
Hans H. Elverland
20.06.2000
Det er ikke vanskelig å gi sin tilslutning til Otto Inge Molværs lederartikkel i Tidsskriftet nr. 12/2000 (1) om at presis diagnostikk og effektiv behandling av svimmelhet er vanskelig og at...
Hans H. Elverland
01.12.2005
Tinnitus kan defineres som sansing av lyd uten at det forligger en ytre lydstimulus. Det forekommer fra tid til annen hos alle mennesker. Tinnitus kan beskrives som en følelse av en susende, summende...
Hans H. Elverland
20.05.2010
Gelfand, SA. Hearing An introduction to psychological and physiological acoustics. 5. utg. 311 s, tab, ill. London: Informa Healthcare, 2009. Pris GBP 95 ISBN 978-1-4200-8865-6 Gelfands bok om hørsel...
Hans H. Elverland
17.06.2011
Hansson, Eva Ekvall Yrsel Utredning och handläggning. 126 s, ill. Stockholm: Läkartidningen Förlag, 2011. Pris SEK 245 ISBN 978-91-978805-2-7 Boken bygger på et temanummer i Läkartidningen i 2009 om...
Hans H. Elverland
01.07.2011
Mukherjee, Siddhartha The emperor of all maladies A biography of cancer. 571 s, ill. New York, NY: Scribner, 2010. Pris USD 30 ISBN 978-1-4391-0795-9 Forfatteren, som er onkolog ved Columbia...
Hans H. Elverland
21.01.2011
Paaske, Peter B. Doktor, hvorfor har jeg tin9tus? Her får du en forklaring på hele høresystemet. 123 s, ill. Århus: Peter B. Paaske, 2010. Pris DKK 159 ISBN 978-87-993644-0-4 Forfatteren, som er...
Hans H. Elverland
12.06.2012
Pakymeningene refererer seg til dura mater, mens leptomeningene er de tynne hjernehinnene, pia mater og arachnoidea mater. Som hovedregel angripes alle de tre hjernehinnene ved infeksiøse meningitter...