Tumorstørrelse og histologisk gradering ved cancer mammae stadium 1

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Prognostisk og terapeutisk betydning

  Sammendrag

  Systemisk adjuvant behandling kan bedre prognosen for pasienter med cancer mammae. Pasienter uten lymfeknutemetastaseri aksillen (stadium 1) har for det meste god prognose kun med lokal behandling (kirurgi med eller utenstrålebehandling). Identifikasjon av undergrupper av pasienter med større risiko for residiv/metastaser er derfor avbetydning for å unngå overbehandling av en stor pasientgruppe.

  399 svulster fra pasienter med cancer mammae stadium 1, operert i tidsrommet 1964-72, ble undersøkt med preoperativmåling av tumorstørrelse og histologisk gradering av preparatet.

  Den histologiske gradering ble gjort av én patolog etter et modifisert Scharff-Bloom-Richardsons skjema.

  Pasienter med T2 (UICC)-svulster, histologisk grad 2-3 hadde 3,3 ganger høyere risiko for død av cancer mammaesammenliknet med resten av pasientene.

  Disse pasientene bør ha adjuvant systemisk behandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media