Tumorstørrelse og histologisk gradering ved cancer mammae stadium 1

Gundersen S, Bøhler P, Hannisdal E, Høst H Om forfatterne
Artikkel

Prognostisk og terapeutisk betydning

Sammendrag


Systemisk adjuvant behandling kan bedre prognosen for pasienter med cancer mammae. Pasienter uten lymfeknutemetastaser i aksillen (stadium 1) har for det meste god prognose kun med lokal behandling (kirurgi med eller uten strålebehandling). Identifikasjon av undergrupper av pasienter med større risiko for residiv/metastaser er derfor av betydning for å unngå overbehandling av en stor pasientgruppe.

399 svulster fra pasienter med cancer mammae stadium 1, operert i tidsrommet 1964-72, ble undersøkt med preoperativ måling av tumorstørrelse og histologisk gradering av preparatet.

Den histologiske gradering ble gjort av én patolog etter et modifisert Scharff-Bloom-Richardsons skjema.

Pasienter med T2 (UICC)-svulster, histologisk grad 2-3 hadde 3,3 ganger høyere risiko for død av cancer mammae sammenliknet med resten av pasientene.

Disse pasientene bør ha adjuvant systemisk behandling.

Anbefalte artikler